Make your own free website on Tripod.com
« May 2018 »
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
You are not logged in. Log in
Entries by Topic
All topics  «
GEOGRAFIA
Blog Tools
Edit your Blog
Build a Blog
RSS Feed
View Profile
My Blog
Sunday, 2 November 2008

Now Playing: !ESTEM EN CRISI? I

¿ESTEM EN CRISI? 

 

Curs 2008/2009

 

INTRODUCCIÓ

 

El tema interdisciplinar triat pels membres de la comunitat escolar a través de la COCOPE és el de la crisi amb interrogant. Com ja és tradicional, aquest concepte deu entendre's en sentit ampli, per a donar cabuda a la col·laboració de tots els departaments didàctics del centre. Abans de continuar amb aquest document orientatiu convindria precisar el perquè hem triat un tema com aquest. 

 

L'ensenyament reglat té els seus objectius i currículum establits d'acord a les necessitats del sistema educatiu. És de suposar que quan es produeixen fets tan importants com el de la crisi global que ens afecta, la qual per la seua actualitat no està inclosa en el currículum, aquest tema es tracta d'alguna manera en les diferents matèries que s'imparteixen en l'Institut. No obstant això, aprofitant que el nostre centre gaudeix per tradició de l'espai de reflexió col·lectiva que suposa aquest projecte interdepartamental podem donar major rellevància a l'anàlisi conjunta de les qüestions que influeixen en les nostres vides des d'un punt de vista científic i acadèmic. 

 

Per tant  els treballs deuen partir de la pregunta del títol: ¿Estem en crisi? 

 

A tenor dels articles, els informatius i tot un seguit de programes difosos pels mitjans de comunicació de masses, no hi ha dubte: el món està en crisi. Encara que per a alguns les crisis suposen oportunitats

 

En tots els aspectes, el segle XX entra al XXI en crisi. Les persones, sobretot els intel·lectuals, estan en crisis perquè la seva manera de veure el món a través dels paradigmes tradicionals de les societats occidentals ha esclatat. Són cada vegada menys les persones que creuen en un temps lineal, ascendent i successiu respecte a la relació amb la naturalesa. Hi ha un anàlisi de les societats de tot signe per a coexistir amb el medi ambient i respectar els límits que la naturalesa mateixa ens ha imposat davant els excessos de les societats postindustrials. Però la proximitat als fets ens limita la perspectiva que ens proporcionaria una visió més clara del conjunt i un desenllaç en un sentit o en un altre.

 

LA CRISI I L´HISTÒRIA

 

El que és evident és que vivim un període històric de canvi, de transició cap a algun lloc que encara no coneixem. Els periodistes intenten establir paral·lelismes amb altres situacions similars del passat. Però saben que la Història mai es repeteix amb exactitud. Es pot posar alguns exemples. Quan aquells es refereixen a la crisi econòmica actual assenyalen que és necessari un acord similar al de *Breton *Woods del final de la Segona Guerra Mundial. Però si estudiem el context, els actors i la seua representativitat i el repartiment de poder actual,prompte arribem a la conclusió que és difícil extraure un paral·lelisme . En aquell moment sorgiria amb força el lideratge d'EEUU. Avui aquest aspecte no està tan clar. 

 

 Es pot estudiar la relació de forces entre les nacions en el món actual i analitzar els canvis que s'han produït des de l'establiment de l'ordre mundial al final de la Segona Guerra Mundial en *Breton *Woods. El 26 de novembre a Nova York es reuniran el G-8 i el G-20 per a donar una eixida a la crisi econòmica, realitzades ja les eleccions a EEUU. Aquesta conferència coincideix amb la finalitat del mandat de George Bush. És probable que la nova presidència d'EEUU coincidisca amb el naixement d'un nou ordre mundial. 

 

L´ECONOMIA

 

Des del punt de vista de l'Economia els articles publicats són innombrables. La majoria d'ells estaescrits amb el llenguatge específic de la ciencia el que els fa ininteligibles per a la majoria de les poblacions. Amb un poc d'esforç i dedicació un es va acostumant als conceptes com  "apalancamiento, valors de futur, Ibex, Euribor, les hipoteques subprime, empreses de rating, etc". La gent de cop i volta, ens hem convertit en uns "experts" en termes que abans ni ens preocupaven. 

 

Però al final un es queda amb la sensació de què no sap realment com li va a afectar la crisi, encara que llegint la premsa es trau la conclusió que d'alguna manera ens va a agafar: si som estudiantes no tindrem diners per a pagar la universitat o no trobarem treball-es publica que alguns estudiants que van abandonar els estudis han tornat a les aules quan han perdut l'ocupació- i això cala entre la gent del carrer. Respecte als adults les pors es multipliquen per les responsabilitats assumides: anem a perdre la casa perquè no podrem pagar les hipoteques, no podrem plantar cara als innombrables deutes com les targetes de crèdit, prestams personals, segurs, telèfon- mòbil i fix-  i un llarg etc. 

 

I al final un es pregunta ¿Com ha pogut succeir açò? I se'ns diu que no hi ha diners, que hi ha "un problema de liquiditat". I la següent pregunta és  ¿on estàn tots aqueixos diners? Sembla una bogeria, una aixecada de camisa.  Supose que algun especialista en la matèria ens podrà explicar aquest intricat assumpte. 

 

¿ESTEM EN CRISI?

 

I la pregunta segueix en peu: ¿Estem en crisi? ¿Quin tipus de crisi? I és que la crisi coincideix amb una gran revolució tecnològica que afecta a molts esferes de la vida i que fa entrar en crisis moltes de les nostres conviccions. No és la primera vegada que açò succeeix en la Història. La revolució industrial va ser seguida per la crisi de l'Antic Règim que va donar  lloc a les revolucions burgeses a Europa i la segona revolució industrial per les primeres crisis importants del capitalisme. Sembla ser que aquestes revolucions científiques exigeixen una reordenació de l'economia, de la politica  i de la societat.

 

INTERNET


En la guerra del Golf es va desenvolupar una de les més transcendentals innovacions cientifico-tècniques de la Història de la humanitat iniciada a la fi dels anys seixanta del segle XX : Internet. Aquest  invent  fusionava  altres anteriors com el telègraf, el codi Morse,  el telèfon o la televisió. A través de la fibra òptica es transporta a gran velocitat els bytes. L´imatge, la música, les pel·lícules, els textos o els nombres viatgen a gran velocitat a través dels cables.

 

Internet ha canviat les nostres vides, la forma de comunicar-nos, de comprar la nostra casa, de realitzar operacions bancàries, la forma d'entreteniment i fins i tot de trobar parella. Aquests nous condicionaments han fet entrar en crisis les nostres formes tradicionals de vida. ¿Estem en crisi en aquest aspecte tan important de la nostra existència? ¿És una oportunitat per al'ésser humà de passar a un món millor?  ¿Afavoreix les relacions?  ¿Arriva la cultura a zones llunyanes del planeta avans aïllades?  Es segur que les conseqüències són de tota índole, molt bones y dolentes. 

 

LA REVOLUCIÓ TECNOLOGICA APLICADA A ALTRES ESFERES NO MENYS IMPORTANTS DE LES NOSTRES VIDES I AMB EFECTES SOBRE LES MATEIXES IGUALMENT DECISIVES

 

La Biotecnología

 

La Biotecnologia es desenvolupa i afecta a les nostres vides

Segons el Conveni sobre Diversitat Biològica de 1992, la Biotecnologia podria definir-se com "tota aplicació tecnològica que utilitze sistemes biològics i organismes vius o els seus derivats per a la creació o modificació de productes o processos per a usos específics". El Protocol de Cartagena sobre Seguretat de la Biotecnologia del Conveni sobre la Diversitat Biològica defineix la biotecnologia moderna com l'aplicació de tècniques in vitro d'àcid nucleic, inclosos l'àcid desoxirribonucleico (ADN) recombinat i la injecció directa d'àcid nucleic en cèl·lules o orgánulos o la fusió de cèl·lules més enllà de la família taxonómica que superen les barreres fisiològiques naturals de la reproducció o de la recombinació i que no són tècniques utilitzades en la reproducció i selecció tradicional.

Es especialment usada en agricultura, farmàcia, ciència dels aliments, ciències forestals i medicina. Es desenvolupa en un enfocament multidisciplinario que involucra diverses disciplines i ciències com biologia, bioquímica, genètica, virología, agronomia, enginyeria, física, química, medicina i veterinària entre unes altres. Té gran repercussió en la farmàcia, la medicina, la microbiologia, la ciència dels aliments, la mineria i l'agricultura entre altres camps. 

Però les aplicacions de les Biotecnologia no estan exemptes de polèmica. Des de les publicacions dels primers experiments en enginyeria genètica, en la dècada dels setanta, una enorme controvèrsia es va obrir en el món científic i social d'aquella època. Les perspectives que obrien els nous descobriments variaven des d'un món sense malalties, amb un increïble rendiment agrícola i ramader, tot tipus de nous fàrmacs, fins a un món catastrofista dominat per una minoria desaprensiva.

Enfront dels múltiples beneficis que ofereix aquest camp, es troben alguns problemes que pot presentar l'aplicació de l'Enginyeria Genètica: 

Problemes sanitaris. Poden aparèixer nous microorganismes patògens que provoquen malalties desconegudes, o l'ús de fàrmacs de disseny provoquen efectes secundaris no desitjats.

Problemes ecològics. L'alliberament de nous organismes en l'ambient pot provocar la desaparició d'espècies contra les quals es lluita, amb conseqüències encara desconegudes, ja que compleixen una funció en la cadena trófica de la naturalesa. Es pot pensar en possibles noves contaminacions degudes a un metabolisme incontrolat.

Problemes socials i polítics. Les aplicacions de la Biotecnologia en el camp de la producció industrial, agrícola i ramadera, poden crear diferències encara més grans entre països rics i pobres. El sondeig génico en persones pot dur a conseqüències nefastes en la contractació laboral, per exemple, i atenta contra la intimitat que té dret tota persona.

Problemes ètics i morals. L'experimentació en l'espècie humana pot atemptar contra la dignitat de la mateixa. Poder conèixer i modificar el patrimoni genètic humà pot ser una porta oberta al eugenismo. En el camp de la Teràpia Génica és defensable aquest procediment quan s'utilitze en cèl·lules somátiques per a corregir malalties. En la línia germinal es demana la seua prohibició en tot allò que siga recompondre un programa genètic humà. Els treballs amb embrions humans amb fins purament experimentals es consideren un atemptat a la dignitat de l'espècie humana.

LA CRISI CULTURAL

 

Tal vegada no siguem molt conscients dels canvis culturals que s'han produït ja i que ens afecten creant la consternació col·lectiva. Els nostres fills, els nostres alumnes i les noves generacions en general, han nascut amb les noves tecnologies. Aquestes formen part de la seua vida quotidiana. Encara que  hi ha moltes llars que no s'han sumat a l'era digital. En Espanya suposen el 40% de families no conectades.

 

La comunicació és essencial en el segle XXI i aquest context cal tenir-lo en compte a l'hora d'analitzar l'art que en aquesta centúria es produeix. Els joves es comunican diàriament a través dels missatges instantanis o el correu electrònic, amb amics que resideixen en la seua comunitat o en altres punts del país i de l'estranger, usant en moltes ocasions altra llengua diferent de la materna. Per mitjà d'aquests contactes s'ha desenvolupat una nova cultura de satisfacció immediata de les necessitats de comunicació. Els joves que estudien en l'exterior de les seues comunitats d'origen  es poden comunicar diàriament amb la seua família a través del telèfon, però també a través del correu electrònic o de programes com Skipe.  Abans calia esperar al correu i ser més pacient a l'hora de rebre notícies dels éssers benvolguts. El carter duia i portava notícies de la família, dels amics, dels amants o dels correligionariss. Aqueixa figura amable a la qual Moustaki dedica una de les seues cançons, Le facteur, aisi com l'entranyable carter de Pablo Neruda s'ha convertit en una mica del passat. Avui els carters porten sobretot propaganda o correspondència dels bancs.

 

Els canvis culturals són de gran magnitud. Tenim al nostre abast instruments molt potents per a deenvolupar els nostres coneixements amb facilitat. Se m'ocorre, per exemple, Google Earth, programa que ens permet localitzar un punt exacte del planeta en un temps rècord. En moltes ocasions la tecnologia comporta canvis que no són tan beneficiosos i que canvien la nostra forma de relacionar-nos amb les empreses de les quals som clients o amb els proveïdors de serveis. Són els ja famosos telèfons en els quals un autòmat ens dirigeix per a arribar al departament amb el qual volem comunicar-nos: si vol parlar amb atenció al client marque 1, noves altes marque 2 i així successivament. Per als nostres alumnes i alumnes és conegut Enjuto Mojamuto i les seues famoses paròdies referents a aquestes temes.  

 

LA MÚSICA I EL CINEMA

Els canvis se succeeixen vertiginosament i ens submergeixen en el canvi sense que ens adonem. L'entreteniment es refugia en les llars, els cinemes redueixen els seus espectadors, els concerts- llevat de els grans esdeveniments o les festes populars- es limiten als pubs. D´aquesta manera si ens acostem al món de la música o el vídeo ens trobem amb el desconcert general. Ningú sap què és el que cal fer. Les empreses s'aferren al passat intentant posar portes al camp. Però el que no està clar és que el món creatiu estiga en crisi.I no és d'estranyar aquest augment de persones dedicades a les activitats artístiques en un món en el qual, com a conseqüència de l'aplicació de les noves tecnologies, molts dels treballs tradicionals desapareixen. Es diu que cal organitzar la societat de l'oci, però encara no hi ha senyals de tal fet

Abans, l'expressió artística, a part de talent, requeria una gran inversió en temps i dedicació per a adquirir una tècnica. En música, per exemple, el compositor i l'instrumentista necessitaven moltes hores diàries de pràctica durant molts anys per a accedir i mantenir un grau acceptable de destresa i coneixement dels instruments. A partir d'ara, en canvi, l'expressió musical va a resultar molt més assequible gràcies a la nova tecnologia.

L'exploració de noves possibilitats també es facilita enormement. En el passat, cap compositor va poder somiar amb la possibilitat de disposar de tota una orquestra filarmónica virtual per a avaluar incansablement el resultat de diferents combinacions i arranjaments. 

Com a conseqüència de la superproducció artística proliferen artistes que ofereixen de forma gratuïta el seu treball, en la xarxa, però també en el món real. La paraula GRATIS o FREE és la qual més triomfa. I no és d'estranyar, hi ha molts ciutadans del planeta que ofereixen gratis el seu treball a la Internet. Açò va a obligar a les empreses tradicionals a elevar molt la qualitat dels productes si volen sobreviure. Ja no val qualsevol cosa si es vol mantenir preus elevats.  De totes maneres el valor d'un producte depèn del temps emprat en la seua realització. A la llarga els preus han d'acomodar-se al valor. 

LES ARTES PLASTIQUES

El arte del segle XXI es digital. És el segle de la generalització del disseny i de l'eclosió de la novetat. El disseny adquireix protagonisme perquè la seua estructura es relaciona perfectament amb la novetat que introduce constantment la nostra societat.La novetat és un concepte relatiu que depèn d'allò que ja es coneix i d'allò un altre que encara es desconeix.  A causa de aquesta naturalesa, el disseny, encaixa perfectament en un món en transició. Les noves tecnologies ofereixen un instrument potent per a la creació i difusió dels projectes del dissenyador. 

Hem de canviar el paradigma per a adaptar-lo al nou context. El món del videojoc assalta les pantalles del cinema al mateix temps que músics i artistes procedents de l'àmbit tradicional comencen a col·laborar en aquest món de l'entreteniment.  Fins a fa poc, els artistes formaven un grup molt reduït. Però ja ha començat a créixer exponencialment i, durant el segle XXI, es va a expandir molt més. No serà tant perquè tot el món es dedique a l'art, sinó perquè cada vegada haurà més gent que compatibilitzarà la seua ocupació o la seua professió amb l'expressió artística. 
D'altra banda la tecnologia facilita així mateix la difusió de l'obra i la formació d'audiències. Cal tenir en compte que totes aqueixes tecnologies van a evolucionar a gran velocitat i potenciaran molt més la generació i la intensitat de la producció artística. 

També el pintor, l'escultor, el director i l'arquitecte poden explorar i experimentar les seues idees en forma virtual abans de començar a treballar amb els materials definitius. 

LA LITERATURA

També l'escriptor va a trobar en la nova tecnologia una gran ajuda. Disposa de processadors de text amb una gran quantitat d'ajudes contextuals que li estalvien les tares més mecàniques i li permeten concentrar-se en el més essencial. En la xarxa va a trobar amb major facilitat tota la informació que necessita per a les seues obres, tant de llocs, com d'escriptors, biblioteques, periòdics, etc.Però també un lloc de difusió per al seu treball.Posted by labrandero at 3:31 PM EDT

Now Playing: !ESTEM EN CRISI? II

 

LA CRISI SOCIAL 

 

Vivim en la societat de la informació també denominada "societat intel·ligent". Aquesta societat ens obliga a seguir de prop el desenvolupament cientificotècnic per a no quedar-nos retardats. A aquesta societat se li exigeix una formació contínua: En la societat de la informació ja no s'aprèn per a tota la vida, s'aprèn tota la vida. 

Els canvis econòmics, tècnics i culturals del nou segle comporten així mateix canvis en l'organització social. La societat del segle XXI no solament és la societat de la informació,es també la  dels canvis en la família patriarcal i de les societats multiculturals. Aquesta nova situació requereix una adaptació no sempre exempta de conflictes com podem observar diàriament a través de la informació dels mitjans de masses, sobretot al nostre pays.

El ciutadà del segle XXImés facilitats de participació que el del segle XX. L'associacionisme es desenvolupa, però les noves tecnologies aporten noves formes de relació impensables en el passat. Al esforç col·lectiu per a assumir tots els processos de canvi assenyalats s'ha sumat la crisi econòmica que patim. En un món globalitzat els fenòmens adquireixen dimensió planetària. Les reaccions doncs solen ser també globals. A través de la xarxa les iniciatives s'estenen a nivell mundial. Posem algú exemple: 

Amb la crisi, els ciutadans del mon s'organitzen per a intercanviar servicis i objectes. Proliferen les webs que serveixen d'enllaç entre les persones i que a més informen d'espectacles gratuïts, biblioteques virtuals i fins i tot per als més necessitats el que s'ha denominat com la forma d'obtenir aliments reciclats. Les següents webs proporcionades pel diari Público són un exemple d'aquestatendència que cobra impuls amb la crisi: www.sincoste.com, www.*favorbuy.*com , www.*sindinero.*org, www.*menudapuja.*com , www.*Bdtmadrid.*org, www.*Muestrasgratis.*com, www.*Truekalo.*com, www.Canbia.és,, www.Esp.*hospitalityclub.*org 

 

EL CAMVI CLIMATIC

 


Un altre dels canvis als quals ens enfrontem en el segle XXI és el climàtic.

Mapa de temperatures terrestres

Un canvi climàtic és qualsevol variació global del clima de la Terra ja sigui per causes natural o humanes inflouint sobre tots els paràmetres climàtics, temperatura, precipitacions i nuvolositat. El clima d'un planeta depèn tant de la posició astronòmica com de la composicó de l'atmosfera i un petit canvi en aquestes condicions pot alterar la situació ecològica del planeta. Acutualment es parla d'un canvi climàtic produit per l'home i el consum excessiu que fa sobre els recursos naturals.

Durant les últimes dècades els mesuraments en les diferents estacions meteorològiques indiquen que el planeta s'està escalfant. Els últims 10 anys han sigut els més calorosos des que es porten registres, i els científics anuncien que en el futur seran encara més calents. La majoria dels experts estan d'acord amb què els humans exerceixen un impacte directe sobre aquest procés d'escalfament, generalment conegut com a efecte hivernacle. A mesura que el planeta s'escalfa, els casquets polars es fonen. Atès que la neu té un elevat albedo torna la major part de radiació que incideix sobre ella a l'espai. La disminució dels casquets també afectarà perquè l'albedo terrestre farà que la Terra s'escalfi encara més. L'escalfament global també ocasionarà que s' evapori més aigua dels oceans. El vapor d'aigua actua com un gas hivernacle. Així, hi haurà un major escalfament. Això produeix el que s'anomena efecte amplificador. De la mateixa manera, un augment de la nuvolositat a causa d'una major evaporació contribuirà a un augment de l'albedo. El problema és de difícil predicció ja que, com es veu, hi ha retroalimentacions positives i negatives.

 

El debat sobre les possibilitats del ser humà d'enfrontar-se a aquesta situació pot completar el quadre d'anàlisis proposades per a desenvolupar el tema del curs. Encara que, com cada any, les propostes ací plantejades solament són això, propostes, i els diferents departaments orientaran en el sentit que decidisquen més oportú el desenvolupament del tema proposat.


Els professors poden fer suggeriments sobre activitats o temes relacionats.


 


Posted by labrandero at 3:14 PM EDT

 

¿ESTEM EN CRISI? 

Curs 2008/2009

INTRODUCCIÓ


El tema interdisciplinar triat pels membres de la comunitat escolar a través de la COCOPE, és el de la crisi amb interrogant. 
Com ja és tradicional, aquest concepte deu entendre's en sentit ampli, per a donar cabuda a la col·laboració de tots els departaments 
didàctics del centre. Abans de continuar amb aquest document orientatiu convindria precisar el per que motiu hem triat un tema com aquest. 

L'ensenyament reglat té els seus objectius i currículum establits d'acord a les necessitats del sistema educatiu. És de suposar que quan es produeixen fets tan importants com el de la crisi global que ens afecta, la qual per la seua actualitat no està inclosa en el currículum, aquest tema es tracta d'alguna manera en les diferents matèries que s'imparteixen en l'Institut. No obstant això, aprofitant que el nostre centre gaudeix per tradició de l'espai de reflexió col·lectiva que suposa aquest projecte interdepartamental podem donar major rellevància a l'anàlisi conjunta de les qüestions que influeixen en les nostres vides des d'un punt de vista científic i acadèmic. 

Per tant  els treballs deuen partir de la pregunta del títol: ¿Estem en crisi? 

A tenor dels articles, els informatius i tot un seguit de programes difosos pels mitjans de comunicació de masses, no hi ha dubte: el món està en crisi. Encara que per a alguns les crisis suposen oportunitats.
 
En tots els aspectes, el segle XX entra al XXI en crisi. Les persones, sobretot els intel·lectuals, estan en crisis perquè la seva manera de veure el món a través dels paradigmes tradicionals de les societats occidentals ha esclatat. Són cada vegada menys les persones que creuen en un temps lineal, ascendent i successiu respecte a la relació amb la naturalesa. Hi ha un anàlisi de les societats de tot signe per a coexistir amb el medi ambient i respectar els límits que la naturalesa mateixa ens ha imposat davant els excessos de les societats postindustrials. Però la proximitat als fets ens limita la perspectiva que ens proporcionaria una visió més clara del conjunt i un desenllaç en un sentit o en un altre.

LA CRISI I L´HISTÒRIA

El que és evident és que vivim un període històric de canvi, de transició cap a algun lloc que encara no coneixem. Els periodistes intenten establir paral·lelismes amb altres situacions similars del passat. Però saben que la Història mai es repeteix amb exactitud. 
Es pot posar alguns exemples. Quan aquells es refereixen a la crisi econòmica actual assenyalen que és necessari un acord similar al de Breton Woods del final de la Segona Guerra Mundial. Però si estudiem el context, els actors i la seua representativitat i el repartiment de poder actual,prompte arribem a la conclusió que és difícil extraure una lliçó d'aquells acords històrics. En aquell moment sorgiria amb força el lideratge d'EEUU. Avui aquest aspecte no està tan clar. 

 Es pot estudiar la relació de forces entre les nacions en el món actual i analitzar els canvis que s'han produït des de l'establiment de l'ordre mundial al final de la Segona Guerra Mundial en Breton Woods. El 26 de novembre a Nova York es reuniran el G-8 i el G-20 per a donar una eixida a la crisi econòmica, realitzades ja les eleccions a EEUU. Aquesta conferència coincideix amb la finalitat del mandat de George Bush. És probable que la nova presidència d'EEUU coincidisca amb el naixement d'un nou ordre mundial. 

L´ECONOMIA

Des del punt de vista de l'Economia els articles publicats són innombrables. La majoria d'ells estan escrits amb el llenguatge específic de la ciencia el que els fa ininteligibles per a les poblacions. Amb un poc d'esforç i dedicació un es va acostumant als conceptes com  "apalancamiento, valors de futur, Ibex, Euribor, les hipoteques subprime, empreses de rating, etc". La gent de cop i volta, ens hem convertit en uns "experts" en termes que abans ni ens preocupaven. 

Però al final un es queda amb la sensació de què no sap realment com li va a afectar la crisi, encara que llegint la premsa es trau la conclusió que d'alguna manera ens va a agafar: si som estudiantes no tindrem diners per a pagar la universitat o no trobarem treball-es publica que alguns estudiants que van abandonar els estudis han tornat a les aules quan han perdut l'ocupació- i això cala entre la gent del carrer. Respecte als adults les pors es multipliquen per les responsabilitats assumides: anem a perdre la casa perquè no podrem pagar les hipoteques, no podrem plantar cara als innombrables deutes com les targetes de crèdit, prestams personals, segurs, telèfon- mòbil i fix-  i un llarg etc. 

I al final un es pregunta ¿Com ha pogut succeir açò? I se'ns diu que no hi ha diners, que hi ha "un problema de liquiditat". I la següent pregunta és  ¿on estàn tots aqueixos diners? Sembla una bogeria, una aixecada de camisa.  Supose que algun especialista en la matèria ens podrà explicar aquest intricat assumpte. 

¿ESTEM EN CRISI?

I la pregunta segueix en peus: ¿Estem en crisi? ¿Quin tipus de crisi? I és que la crisi coincideix amb una gran revolució tecnològica que afecta a molts esferes de la vida i que fa entrar en crisis moltes de les nostres conviccions. No és la primera vegada que açò succeeix en la Història. La revolució industrial va ser seguida per la crisi de l'Antic Règim que va donar  lloc a les revolucions burgeses a Europa i la segona revolució industrial per les primeres crisis importants del capitalisme. Sembla ser que aquestes revolucions científiques exigeixen una reordenació de l'economia, de la politica  i de la societat.

INTERNET

En la guerra del Golf es va desenvolupar una de les més transcendentals innovacions cientifico-tècniques de la Història de la humanitat iniciada a la fi dels anys seixanta del segle XX : Internet. Aquest  invent  fusionava  altres anteriors com el telègraf, el codi Morse,  el telèfon o la televisió. A través de la fibra òptica es transporta a gran velocitat els bytes. L´imatge, la música, les pel·lícules, els textos o els nombres viatgen a gran velocitat a través dels cables.

Internet ha canviat les nostres vides, la forma de comunicar-nos, de comprar la nostra casa, de realitzar operacions bancàries, la forma d'entreteniment i fins i tot de trobar parella. Aquests nous condicionaments han fet entrar en crisis les nostres formes tradicionals de vida. ¿Estem en crisi en aquest aspecte tan important de la nostra existència? ¿És una oportunitat per al'ésser humà de passar a un món millor?  ¿Afavoreix les relacions?  ¿Arriva la cultura a zones llunyanes del planeta avans aïllades?  Es segur que les conseqüències són de tota índole, molt bones y dolentes. 

LA REVOLUCIÓ TECNOLOGICA APLICADA A ALTRES ESFERES NO MENYS IMPORTANTS DE LES NOSTRES VIDES I AMB EFECTES SOBRE LES MATEIXES IGUALMENT DECISIVES

La Biotecnología


La Biotecnologia es desenvolupa i afecta a les nostres vides

Segons el Conveni sobre Diversitat Biològica de 1992, la Biotecnologia podria definir-se com "tota aplicació tecnològica que utilitze sistemes biològics i organismes vius o els seus derivats per a la creació o modificació de productes o processos per a usos específics". El Protocol de Cartagena sobre Seguretat de la Biotecnologia del Conveni sobre la Diversitat Biològica defineix la biotecnologia moderna com l'aplicació de tècniques in vitro d'àcid nucleic, inclosos l'àcid desoxirribonucleico (ADN) recombinat i la injecció directa d'àcid nucleic en cèl·lules o orgánulos o la fusió de cèl·lules més enllà de la família taxonómica que superen les barreres fisiològiques naturals de la reproducció o de la recombinació i que no són tècniques utilitzades en la reproducció i selecció tradicional.

Es especialment usada en agricultura, farmàcia, ciència dels aliments, ciències forestals i medicina. Es desenvolupa en un enfocament multidisciplinario que involucra diverses disciplines i ciències com biologia, bioquímica, genètica, virología, agronomia, enginyeria, física, química, medicina i veterinària entre unes altres. Té gran repercussió en la farmàcia, la medicina, la microbiologia, la ciència dels aliments, la mineria i l'agricultura entre altres camps. 

Però les aplicacions de les Biotecnologia no estan exemptes de polèmica. Des de les publicacions dels primers experiments en enginyeria genètica, en la dècada dels setanta, una enorme controvèrsia es va obrir en el món científic i social d'aquella època. Les perspectives que obrien els nous descobriments variaven des d'un món sense malalties, amb un increïble rendiment agrícola i ramader, tot tipus de nous fàrmacs, fins a un món catastrofista dominat per una minoria desaprensiva.

Enfront dels múltiples beneficis que ofereix aquest camp, es troben alguns problemes que pot presentar l'aplicació de l'Enginyeria Genètica: 

Problemes sanitaris. Poden aparèixer nous microorganismes patògens que provoquen malalties desconegudes, o l'ús de fàrmacs de disseny provoquen efectes secundaris no desitjats. 

Problemes ecològics. L'alliberament de nous organismes en l'ambient pot provocar la desaparició d'espècies contra les quals es lluita, amb conseqüències encara desconegudes, ja que compleixen una funció en la cadena trófica de la naturalesa. Es pot pensar en possibles noves contaminacions degudes a un metabolisme incontrolat. 

Problemes socials i polítics. Les aplicacions de la Biotecnologia en el camp de la producció industrial, agrícola i ramadera, poden crear diferències encara més grans entre països rics i pobres. El sondeig génico en persones pot dur a conseqüències nefastes en la contractació laboral, per exemple, i atenta contra la intimitat que té dret tota persona. 

Problemes ètics i morals. L'experimentació en l'espècie humana pot atemptar contra la dignitat de la mateixa. Poder conèixer i modificar el patrimoni genètic humà pot ser una porta oberta al eugenismo. En el camp de la Teràpia Génica és defensable aquest procediment quan s'utilitze en cèl·lules somátiques per a corregir malalties. En la línia germinal es demana la seua prohibició en tot allò que siga recompondre un programa genètic humà. Els treballs amb embrions humans amb fins purament experimentals es consideren un atemptat a la dignitat de l'espècie humana. 

LA CRISI CULTURAL

Tal vegada no siguem molt conscients dels canvis culturals que s'han produït ja i que ens afecten creant la consternació col·lectiva. Els nostres fills, els nostres alumnes i les noves generacions en general, han nascut amb les noves tecnologies. Aquestes formen part de la seua vida quotidiana. Encara que  hi ha moltes llars que no s'han sumat a l'era digital. En Espanya suposen el 40% de families no conectades.

La comunicació és essencial en el segle XXI i aquest context cal tenir-lo en compte a l'hora d'analitzar l'art que en aquesta centúria es produeix. Els joves es comunican diàriament a través dels missatges instantanis o el correu electrònic, amb amics que resideixen en la seua comunitat o en altres punts del país i de l'estranger, usant en moltes ocasions altra llengua diferent de la materna. Per mitjà d'aquests contactes s'ha desenvolupat una nova cultura de satisfacció immediata de les necessitats de comunicació. Els joves que estudien en l'exterior de les seues comunitats d'origen  es poden comunicar diàriament amb la seua família a través del telèfon, però també a través del correu electrònic o de programes com Skipe.  Abans calia esperar al correu i ser més pacient a l'hora de rebre notícies dels éssers benvolguts. El carter duia i portava notícies de la família, dels amics, dels amants o dels correligionaris. Aqueixa figura amable a la qual Moustaki dedica una de les seues cançons, Le facteur, aisi com l'entranyable carter de Pablo Neruda s'ha convertit en una mica del passat. Avui els carters porten sobretot propaganda o correspondència dels bancs.

Els canvis culturals són de gran magnitud. Tenim al nostre abast instruments molt potents per a deenvolupar els nostres coneixements amb facilitat. Se m'ocorre, per exemple, Google Earth, programa que ens permet localitzar un punt exacte del planeta en un temps rècord. En moltes ocasions la tecnologia comporta canvis que no són tan beneficiosos i que canvien la nostra forma de relacionar-nos amb les empreses de les quals som clients o amb els proveïdors de serveis. Són els ja famosos telèfons en els quals un autòmat ens dirigeix per a arribar al departament amb el qual volem comunicar-nos: si vol parlar amb atenció al client marque 1, noves altes marque 2 i així successivament. Per als nostres alumnes i alumnes és bé conegut Enjuto Mojamuto i les seues famoses paròdies referents a aquestes temes.  

LA MÚSICA I EL CINEMA

Els canvis se succeeixen vertiginosament i ens submergeixen en el canvi sense que ens adonem. L'entreteniment es refugia en les llars, els cinemes redueixen els seus espectadors, els concerts- llevat de els grans esdeveniments o les festes populars- es limiten als pubs. D´aquesta manera si ens acostem al món de la música o el vídeo ens trobem amb el desconcert general. Ningú sap què és el que cal fer. Les empreses s'aferren al passat intentant posar portes al camp. Però el que no està clar és que el món creatiu estiga en crisi.I no és d'estranyar aquest augment de persones dedicades a les activitats artístiques especialment en el món desenvolupat, en el qual s'apliquen les noves tecnologies de forma generalitzada i es destrueixen més llocs de treball tradicionals. Es diu que cal organitzar la societat de l'oci, però encara no hi ha senyals de tal fet. 

D´altra banda,  abans, l'expressió artística, a part de talent, requeria una gran inversió en temps i dedicació per a adquirir una tècnica. En música, per exemple, el compositor i l'instrumentista necessitaven moltes hores diàries de pràctica durant molts anys per a accedir i mantenir un grau acceptable de destresa i coneixement dels instruments. A partir d'ara, en canvi, l'expressió musical va a resultar molt més assequible gràcies a la nova tecnologia. 

L'exploració de noves possibilitats també es facilita enormement. En el passat, cap compositor va poder somiar amb la possibilitat de disposar de tota una orquestra filarmónica virtual per a avaluar incansablement el resultat de diferents combinacions i arranjaments. 

Com a conseqüència de la superproducció artística proliferen artistes que ofereixen de forma gratuïta el seu treball, en la xarxa, però també en el món real. La paraula GRATIS o FREE és la qual més triomfa. I no és d'estranyar, hi ha molts ciutadans del planeta que ofereixen gratis el seu treball a la Internet. Açò va a obligar a les empreses tradicionals a elevar molt la qualitat dels productes si volen sobreviure. Ja no val qualsevol cosa si es vol mantenir preus elevats.  De totes maneres el valor d'un producte depèn del temps emprat en la seua realització. A la llarga els preus han d'acomodar-se al valor. 

LES ARTES PLASTIQUES

El arte del segle XXI es digital. És el segle de la generalització del disseny i de l'eclosió de la novetat. El disseny adquireix protagonisme perquè la seua estructura es relaciona perfectament amb la novetat que introduce constantment la nostra societat.La novetat és un concepte relatiu que depèn d'allò que ja es coneix i d'allò un altre que encara es desconeix.  A causa de aquesta naturalesa, el disseny, encaixa perfectament en un món en transició. Les noves tecnologies ofereixen un instrument potent per a la creació i difusió dels projectes del dissenyador. 

Hem de canviar el paradigma per a adaptar-lo al nou context. El món del videojoc assalta les pantalles del cinema al mateix temps que músics i artistes procedents de l'àmbit tradicional comencen a col·laborar en aquest món de l'entreteniment.  Fins a fa poc, els artistes formaven un grup molt reduït. Però ja ha començat a créixer exponencialment i, durant el segle XXI, es va a expandir molt més. No serà tant perquè tot el món es dedique a l'art, sinó perquè cada vegada haurà més gent que compatibilitzarà la seua ocupació o la seua professió amb l'expressió artística.  
D'altra banda la tecnologia facilita així mateix la difusió de l'obra i la formació d'audiències. Cal tenir en compte que totes aqueixes tecnologies van a evolucionar a gran velocitat i potenciaran molt més la generació i la intensitat de la producció artística. 

També el pintor, l'escultor, el director i l'arquitecte poden explorar i experimentar les seues idees en forma virtual abans de començar a treballar amb els materials definitius. 

LA LITERATURA

També l'escriptor va a trobar en la nova tecnologia una gran ajuda. Disposa de processadors de text amb una gran quantitat d'ajudes contextuals que li estalvien les tares més mecàniques i li permeten concentrar-se en el més essencial. En la xarxa va a trobar amb major facilitat tota la informació que necessita per a les seues obres, tant de llocs, com d'escriptors, biblioteques, periòdics, *etc.Però també un lloc de difusió per al seu treball. 

LA CRISI SOCIAL :

La societat de l´informació. En la societat de la informació ja no s'aprèn per a tota la vida, s'aprèn tota la vida. Així resen molts dels programes d'educació i aquest es el nostre repte.

Els canvis econòmics, tècnics i culturals del nou segle comporten així mateix canvis en l'organització social. La societat del segle XXI no solament és la societat de la informació, dels canvis en la família patriarcal i de les societats multiculturals. Aquesta nova situació requereix una adaptació no sempre exempta de conflictes com podem observar diàriament a través de la informació dels mitjans de masses.

El ciutadà del segle XXI té més facilitats de participació que el del segle XX. L'associacionisme es desenvolupa, però les noves tecnologies aporten noves formes de relació impensables en el passat. Al esforç col·lectiu per a assumir tots els processos de canvi assenyalats s'ha sumat la crisi econòmica que patim. En un món globalitzat els fenòmens adquireixen dimensió planetària. Les reaccions doncs solen ser també globals. A través de la xarxa les iniciatives s'estenen a nivell mundial. Posem algú exemple: 

Amb la crisi, els ciutadans s'organitzen per a intercanviar objectes. Proliferen les webs que serveixen d'enllaç entre les persones i que a més informen d'espectacles gratuïts, biblioteques virtuals i fins i tot per als més necessitats el que s'ha denominat com la forma d'obtenir aliments reciclats. Les següents webs proporcionades pel diari Público són un exemple d'aquestatendència que cobra impuls amb la crisi: www.favorbuy.com , www.sindinero.org, www.menudapuja.com , www.Bdtmadrid.org www.*Muestrasgratis.com, www.*Truekalo.*com, www.Canbia.és,, www.Esp.*hospitalityclub.*org 


EL CAMVI CLIMÀTIC

Un altre dels canvis als quals ens enfrontem en el segle XXI és el climàtic.  
Un canvi climàtic és qualsevol variació global del clima de la Terra ja siga per causes natural o humanes inflouint sobre tots els paràmetres climàtics, temperatura, precipitacions i nuvolositat. El clima d'un planeta depèn tant de la posició astronòmica com de la composicó de l'atmosfera i un petit canvi en aquestes condicions pot alterar la situació ecològica del planeta. Acutualment es parla d'un canvi climàtic produit per l'home i el consum excessiu que fa sobre els recursos naturals.

Durant les últimes dècades els mesuraments en les diferents estacions meteorològiques indiquen que el planeta s'està escalfant. Els últims 10 anys han sigut els més calorosos des que es porten registres, i els científics anuncien que en el futur seran encara més calents. La majoria dels experts estan d'acord amb què els humans exerceixen un impacte directe sobre aquest procés d'escalfament, generalment conegut com a efecte hivernacle. A mesura que el planeta s'escalfa, els casquets polars es fonen. Atès que la neu té un elevat albedo torna la major part de radiació que incideix sobre ella a l'espai. La disminució dels casquets també afectarà perquè l'albedo terrestre farà que la Terra s'escalfi encara més. L'escalfament global també ocasionarà que s' evapori més aigua dels oceans. El vapor d'aigua actua com un gas hivernacle. Així, hi haurà un major escalfament. Això produeix el que s'anomena efecte amplificador. De la mateixa manera, un augment de la nuvolositat a causa d'una major evaporació contribuirà a un augment de l'albedo. El problema és de difícil predicció ja que, com es veu, hi ha retroalimentacions positives i negatives.

El debat sobre les possibilitats del ser humà d'enfrontar-se a aquesta situació pot completar el quadre d'anàlisis proposades per a desenvolupar el tema del curs. Encara que, com cada any, les propostes ací plantejades solament són això, propostes, i els diferents departaments orientaran en el sentit que decidisquen més oportú el desenvolupament del tema proposat. Els professors poden fer suggeriments sobre activitats o temes relacionats. 


 


Posted by labrandero at 2:52 PM EDT

¿ESTEM EN CRISI? 

Curs 2008/2009

INTRODUCCIÓ

El tema interdisciplinar triat pels membres de la comunitat escolar a través de la COCOPE, és el de la crisi amb interrogant. Com ja és tradicional, aquest concepte deu entendre's en sentit ampli, per a donar cabuda a la col·laboració de tots els departaments didàctics del centre. Abans de continuar amb aquest document orientatiu convindria precisar el per que motiu hem triat un tema com aquest. 

L'ensenyament reglat té els seus objectius i currículum establits d'acord a les necessitats del sistema educatiu. És de suposar que quan es produeixen fets tan importants com el de la crisi global que ens afecta, la qual per la seua actualitat no està inclosa en el currículum, aquest tema es tracta d'alguna manera en les diferents matèries que s'imparteixen en l'Institut. No obstant això, aprofitant que el nostre centre gaudeix per tradició de l'espai de reflexió col·lectiva que suposa aquest projecte interdepartamental podem donar major rellevància a l'anàlisi conjunta de les qüestions que influeixen en les nostres vides des d'un punt de vista científic i acadèmic. 

Per tant  els treballs deuen partir de la pregunta del títol: ¿Estem en crisi? 

A tenor dels articles, els informatius i tot un seguit de programes difosos pels mitjans de comunicació de masses, no hi ha dubte: el món està en crisi. Encara que per a alguns les crisis suposen oportunitats.
 
En tots els aspectes, el segle XX entra al XXI en crisi. Les persones, sobretot els intel·lectuals, estan en crisis perquè la seva manera de veure el món a través dels paradigmes tradicionals de les societats occidentals ha esclatat. Són cada vegada menys les persones que creuen en un temps lineal, ascendent i successiu respecte a la relació amb la naturalesa. Hi ha un anàlisi de les societats de tot signe per a coexistir amb el medi ambient i respectar els límits que la naturalesa mateixa ens ha imposat davant els excessos de les societats postindustrials. Però la proximitat als fets ens limita la perspectiva que ens proporcionaria una visió més clara del conjunt i un desenllaç en un sentit o en un altre.

LA CRISI I L´HISTÒRIA

El que és evident és que vivim un període històric de canvi, de transició cap a algun lloc que encara no coneixem. Els periodistes intenten establir paral·lelismes amb altres situacions similars del passat. Però saben que la Història mai es repeteix amb exactitud. Es pot posar alguns exemples. Quan aquells es refereixen a la crisi econòmica actual assenyalen que és necessari un acord similar al de Breton Woods del final de la Segona Guerra Mundial. Però si estudiem el context, els actors i la seua representativitat i el repartiment de poder actual,prompte arribem a la conclusió que és difícil extraure una lliçó d'aquells acords històrics. En aquell moment sorgiria amb força el lideratge d'EEUU. Avui aquest aspecte no està tan clar. 

 Es pot estudiar la relació de forces entre les nacions en el món actual i analitzar els canvis que s'han produït des de l'establiment de l'ordre mundial al final de la Segona Guerra Mundial en Breton Woods. El 26 de novembre a Nova York es reuniran el G-8 i el G-20 per a donar una eixida a la crisi econòmica, realitzades ja les eleccions a EEUU. Aquesta conferència coincideix amb la finalitat del mandat de George Bush. És probable que la nova presidència d'EEUU coincidisca amb el naixement d'un nou ordre mundial. 

L´ECONOMIA

Des del punt de vista de l'Economia els articles publicats són innombrables. La majoria d'ells estan escrits amb el llenguatge específic de la ciencia el que els fa ininteligibles per a les poblacions. Amb un poc d'esforç i dedicació un es va acostumant als conceptes com  "apalancamiento, valors de futur, Ibex, Euribor, les hipoteques subprime, empreses de rating, etc". La gent de cop i volta, ens hem convertit en uns "experts" en termes que abans ni ens preocupaven. 

Però al final un es queda amb la sensació de què no sap realment com li va a afectar la crisi, encara que llegint la premsa es trau la conclusió que d'alguna manera ens va a agafar: si som estudiantes no tindrem diners per a pagar la universitat o no trobarem treball-es publica que alguns estudiants que van abandonar els estudis han tornat a les aules quan han perdut l'ocupació- i això cala entre la gent del carrer. Respecte als adults les pors es multipliquen per les responsabilitats assumides: anem a perdre la casa perquè no podrem pagar les hipoteques, no podrem plantar cara als innombrables deutes com les targetes de crèdit, prestams personals, segurs, telèfon- mòbil i fix-  i un llarg etc. 

I al final un es pregunta ¿Com ha pogut succeir açò? I se'ns diu que no hi ha diners, que hi ha "un problema de liquiditat". I la següent pregunta és  ¿on estàn tots aqueixos diners? Sembla una bogeria, una aixecada de camisa.  Supose que algun especialista en la matèria ens podrà explicar aquest intricat assumpte. 

¿ESTEM EN CRISI?

I la pregunta segueix en peus: ¿Estem en crisi? ¿Quin tipus de crisi? I és que la crisi coincideix amb una gran revolució tecnològica que afecta a molts esferes de la vida i que fa entrar en crisis moltes de les nostres conviccions. No és la primera vegada que açò succeeix en la Història. La revolució industrial va ser seguida per la crisi de l'Antic Règim que va donar  lloc a les revolucions burgeses a Europa i la segona revolució industrial per les primeres crisis importants del capitalisme. Sembla ser que aquestes revolucions científiques exigeixen una reordenació de l'economia, de la politica  i de la societat.

INTERNET

En la guerra del Golf es va desenvolupar una de les més transcendentals innovacions cientifico-tècniques de la Història de la humanitat iniciada a la fi dels anys seixanta del segle XX : Internet. Aquest  invent  fusionava  altres anteriors com el telègraf, el codi Morse,  el telèfon o la televisió. A través de la fibra òptica es transporta a gran velocitat els bytes. L´imatge, la música, les pel·lícules, els textos o els nombres viatgen a gran velocitat a través dels cables.

Internet ha canviat les nostres vides, la forma de comunicar-nos, de comprar la nostra casa, de realitzar operacions bancàries, la forma d'entreteniment i fins i tot de trobar parella. Aquests nous condicionaments han fet entrar en crisis les nostres formes tradicionals de vida. ¿Estem en crisi en aquest aspecte tan important de la nostra existència? ¿És una oportunitat per al'ésser humà de passar a un món millor?  ¿Afavoreix les relacions?  ¿Arriva la cultura a zones llunyanes del planeta avans aïllades?  Es segur que les conseqüències són de tota índole, molt bones y dolentes. 

LA REVOLUCIÓ TECNOLOGICA APLICADA A ALTRES ESFERES NO MENYS IMPORTANTS DE LES NOSTRES VIDES I AMB EFECTES SOBRE LES MATEIXES IGUALMENT DECISIVES

La Biotecnología


La Biotecnologia es desenvolupa i afecta a les nostres vides

Segons el Conveni sobre Diversitat Biològica de 1992, la Biotecnologia podria definir-se com "tota aplicació tecnològica que utilitze sistemes biològics i organismes vius o els seus derivats per a la creació o modificació de productes o processos per a usos específics". El Protocol de Cartagena sobre Seguretat de la Biotecnologia del Conveni sobre la Diversitat Biològica defineix la biotecnologia moderna com l'aplicació de tècniques in vitro d'àcid nucleic, inclosos l'àcid desoxirribonucleico (ADN) recombinat i la injecció directa d'àcid nucleic en cèl·lules o orgánulos o la fusió de cèl·lules més enllà de la família taxonómica que superen les barreres fisiològiques naturals de la reproducció o de la recombinació i que no són tècniques utilitzades en la reproducció i selecció tradicional.

Es especialment usada en agricultura, farmàcia, ciència dels aliments, ciències forestals i medicina. Es desenvolupa en un enfocament multidisciplinario que involucra diverses disciplines i ciències com biologia, bioquímica, genètica, virología, agronomia, enginyeria, física, química, medicina i veterinària entre unes altres. Té gran repercussió en la farmàcia, la medicina, la microbiologia, la ciència dels aliments, la mineria i l'agricultura entre altres camps. 

Però les aplicacions de les Biotecnologia no estan exemptes de polèmica. Des de les publicacions dels primers experiments en enginyeria genètica, en la dècada dels setanta, una enorme controvèrsia es va obrir en el món científic i social d'aquella època. Les perspectives que obrien els nous descobriments variaven des d'un món sense malalties, amb un increïble rendiment agrícola i ramader, tot tipus de nous fàrmacs, fins a un món catastrofista dominat per una minoria desaprensiva.

Enfront dels múltiples beneficis que ofereix aquest camp, es troben alguns problemes que pot presentar l'aplicació de l'Enginyeria Genètica: 

Problemes sanitaris. Poden aparèixer nous microorganismes patògens que provoquen malalties desconegudes, o l'ús de fàrmacs de disseny provoquen efectes secundaris no desitjats. 

Problemes ecològics. L'alliberament de nous organismes en l'ambient pot provocar la desaparició d'espècies contra les quals es lluita, amb conseqüències encara desconegudes, ja que compleixen una funció en la cadena trófica de la naturalesa. Es pot pensar en possibles noves contaminacions degudes a un metabolisme incontrolat. 

Problemes socials i polítics. Les aplicacions de la Biotecnologia en el camp de la producció industrial, agrícola i ramadera, poden crear diferències encara més grans entre països rics i pobres. El sondeig génico en persones pot dur a conseqüències nefastes en la contractació laboral, per exemple, i atenta contra la intimitat que té dret tota persona. 

Problemes ètics i morals. L'experimentació en l'espècie humana pot atemptar contra la dignitat de la mateixa. Poder conèixer i modificar el patrimoni genètic humà pot ser una porta oberta al eugenismo. En el camp de la Teràpia Génica és defensable aquest procediment quan s'utilitze en cèl·lules somátiques per a corregir malalties. En la línia germinal es demana la seua prohibició en tot allò que siga recompondre un programa genètic humà. Els treballs amb embrions humans amb fins purament experimentals es consideren un atemptat a la dignitat de l'espècie humana. 

LA CRISI CULTURAL

Tal vegada no siguem molt conscients dels canvis culturals que s'han produït ja i que ens afecten creant la consternació col·lectiva. Els nostres fills, els nostres alumnes i les noves generacions en general, han nascut amb les noves tecnologies. Aquestes formen part de la seua vida quotidiana. Encara que  hi ha moltes llars que no s'han sumat a l'era digital. En Espanya suposen el 40% de families no conectades.

La comunicació és essencial en el segle XXI i aquest context cal tenir-lo en compte a l'hora d'analitzar l'art que en aquesta centúria es produeix. Els joves es comunican diàriament a través dels missatges instantanis o el correu electrònic, amb amics que resideixen en la seua comunitat o en altres punts del país i de l'estranger, usant en moltes ocasions altra llengua diferent de la materna. Per mitjà d'aquests contactes s'ha desenvolupat una nova cultura de satisfacció immediata de les necessitats de comunicació. Els joves que estudien en l'exterior de les seues comunitats d'origen  es poden comunicar diàriament amb la seua família a través del telèfon, però també a través del correu electrònic o de programes com Skipe.  Abans calia esperar al correu i ser més pacient a l'hora de rebre notícies dels éssers benvolguts. El carter duia i portava notícies de la família, dels amics, dels amants o dels correligionaris. Aqueixa figura amable a la qual Moustaki dedica una de les seues cançons, Le facteur, aisi com l'entranyable carter de Pablo Neruda s'ha convertit en una mica del passat. Avui els carters porten sobretot propaganda o correspondència dels bancs.

Els canvis culturals són de gran magnitud. Tenim al nostre abast instruments molt potents per a deenvolupar els nostres coneixements amb facilitat. Se m'ocorre, per exemple, Google Earth, programa que ens permet localitzar un punt exacte del planeta en un temps rècord. En moltes ocasions la tecnologia comporta canvis que no són tan beneficiosos i que canvien la nostra forma de relacionar-nos amb les empreses de les quals som clients o amb els proveïdors de serveis. Són els ja famosos telèfons en els quals un autòmat ens dirigeix per a arribar al departament amb el qual volem comunicar-nos: si vol parlar amb atenció al client marque 1, noves altes marque 2 i així successivament. Per als nostres alumnes i alumnes és bé conegut Enjuto Mojamuto i les seues famoses paròdies referents a aquestes temes.  

LA MÚSICA I EL CINEMA

Els canvis se succeeixen vertiginosament i ens submergeixen en el canvi sense que ens adonem. L'entreteniment es refugia en les llars, els cinemes redueixen els seus espectadors, els concerts- llevat de els grans esdeveniments o les festes populars- es limiten als pubs. D´aquesta manera si ens acostem al món de la música o el vídeo ens trobem amb el desconcert general. Ningú sap què és el que cal fer. Les empreses s'aferren al passat intentant posar portes al camp. Però el que no està clar és que el món creatiu estiga en crisi.I no és d'estranyar aquest augment de persones dedicades a les activitats artístiques especialment en el món desenvolupat, en el qual s'apliquen les noves tecnologies de forma generalitzada i es destrueixen més llocs de treball tradicionals. Es diu que cal organitzar la societat de l'oci, però encara no hi ha senyals de tal fet. 

D´altra banda,  abans, l'expressió artística, a part de talent, requeria una gran inversió en temps i dedicació per a adquirir una tècnica. En música, per exemple, el compositor i l'instrumentista necessitaven moltes hores diàries de pràctica durant molts anys per a accedir i mantenir un grau acceptable de destresa i coneixement dels instruments. A partir d'ara, en canvi, l'expressió musical va a resultar molt més assequible gràcies a la nova tecnologia. 

L'exploració de noves possibilitats també es facilita enormement. En el passat, cap compositor va poder somiar amb la possibilitat de disposar de tota una orquestra filarmónica virtual per a avaluar incansablement el resultat de diferents combinacions i arranjaments. 

Com a conseqüència de la superproducció artística proliferen artistes que ofereixen de forma gratuïta el seu treball, en la xarxa, però també en el món real. La paraula GRATIS o FREE és la qual més triomfa. I no és d'estranyar, hi ha molts ciutadans del planeta que ofereixen gratis el seu treball a la Internet. Açò va a obligar a les empreses tradicionals a elevar molt la qualitat dels productes si volen sobreviure. Ja no val qualsevol cosa si es vol mantenir preus elevats.  De totes maneres el valor d'un producte depèn del temps emprat en la seua realització. A la llarga els preus han d'acomodar-se al valor. 

LES ARTES PLASTIQUES

El arte del segle XXI es digital. És el segle de la generalització del disseny i de l'eclosió de la novetat. El disseny adquireix protagonisme perquè la seua estructura es relaciona perfectament amb la novetat que introduce constantment la nostra societat.La novetat és un concepte relatiu que depèn d'allò que ja es coneix i d'allò un altre que encara es desconeix.  A causa de aquesta naturalesa, el disseny, encaixa perfectament en un món en transició. Les noves tecnologies ofereixen un instrument potent per a la creació i difusió dels projectes del dissenyador. 

Hem de canviar el paradigma per a adaptar-lo al nou context. El món del videojoc assalta les pantalles del cinema al mateix temps que músics i artistes procedents de l'àmbit tradicional comencen a col·laborar en aquest món de l'entreteniment.  Fins a fa poc, els artistes formaven un grup molt reduït. Però ja ha començat a créixer exponencialment i, durant el segle XXI, es va a expandir molt més. No serà tant perquè tot el món es dedique a l'art, sinó perquè cada vegada haurà més gent que compatibilitzarà la seua ocupació o la seua professió amb l'expressió artística.  
D'altra banda la tecnologia facilita així mateix la difusió de l'obra i la formació d'audiències. Cal tenir en compte que totes aqueixes tecnologies van a evolucionar a gran velocitat i potenciaran molt més la generació i la intensitat de la producció artística. 

També el pintor, l'escultor, el director i l'arquitecte poden explorar i experimentar les seues idees en forma virtual abans de començar a treballar amb els materials definitius. 

LA LITERATURA

També l'escriptor va a trobar en la nova tecnologia una gran ajuda. Disposa de processadors de text amb una gran quantitat d'ajudes contextuals que li estalvien les tares més mecàniques i li permeten concentrar-se en el més essencial. En la xarxa va a trobar amb major facilitat tota la informació que necessita per a les seues obres, tant de llocs, com d'escriptors, biblioteques, periòdics, *etc.Però també un lloc de difusió per al seu treball. 

LA CRISI SOCIAL :

La societat de l´informació. En la societat de la informació ja no s'aprèn per a tota la vida, s'aprèn tota la vida. Així resen molts dels programes d'educació i aquest es el nostre repte.

Els canvis econòmics, tècnics i culturals del nou segle comporten així mateix canvis en l'organització social. La societat del segle XXI no solament és la societat de la informació, dels canvis en la família patriarcal i de les societats multiculturals. Aquesta nova situació requereix una adaptació no sempre exempta de conflictes com podem observar diàriament a través de la informació dels mitjans de masses.

El ciutadà del segle XXI té més facilitats de participació que el del segle XX. L'associacionisme es desenvolupa, però les noves tecnologies aporten noves formes de relació impensables en el passat. Al esforç col·lectiu per a assumir tots els processos de canvi assenyalats s'ha sumat la crisi econòmica que patim. En un món globalitzat els fenòmens adquireixen dimensió planetària. Les reaccions doncs solen ser també globals. A través de la xarxa les iniciatives s'estenen a nivell mundial. Posem algú exemple: 

Amb la crisi, els ciutadans s'organitzen per a intercanviar objectes. Proliferen les webs que serveixen d'enllaç entre les persones i que a més informen d'espectacles gratuïts, biblioteques virtuals i fins i tot per als més necessitats el que s'ha denominat com la forma d'obtenir aliments reciclats. Les següents webs proporcionades pel diari Público són un exemple d'aquestatendència que cobra impuls amb la crisi: www.favorbuy.com , www.sindinero.org, www.menudapuja.com , www.Bdtmadrid.org www.*Muestrasgratis.com, www.*Truekalo.*com, www.Canbia.és,, www.Esp.*hospitalityclub.*org 


EL CAMVI CLIMÀTIC

Un altre dels canvis als quals ens enfrontem en el segle XXI és el climàtic.  
Un canvi climàtic és qualsevol variació global del clima de la Terra ja siga per causes natural o humanes inflouint sobre tots els paràmetres climàtics, temperatura, precipitacions i nuvolositat. El clima d'un planeta depèn tant de la posició astronòmica com de la composicó de l'atmosfera i un petit canvi en aquestes condicions pot alterar la situació ecològica del planeta. Acutualment es parla d'un canvi climàtic produit per l'home i el consum excessiu que fa sobre els recursos naturals.

Durant les últimes dècades els mesuraments en les diferents estacions meteorològiques indiquen que el planeta s'està escalfant. Els últims 10 anys han sigut els més calorosos des que es porten registres, i els científics anuncien que en el futur seran encara més calents. La majoria dels experts estan d'acord amb què els humans exerceixen un impacte directe sobre aquest procés d'escalfament, generalment conegut com a efecte hivernacle. A mesura que el planeta s'escalfa, els casquets polars es fonen. Atès que la neu té un elevat albedo torna la major part de radiació que incideix sobre ella a l'espai. La disminució dels casquets també afectarà perquè l'albedo terrestre farà que la Terra s'escalfi encara més. L'escalfament global també ocasionarà que s' evapori més aigua dels oceans. El vapor d'aigua actua com un gas hivernacle. Així, hi haurà un major escalfament. Això produeix el que s'anomena efecte amplificador. De la mateixa manera, un augment de la nuvolositat a causa d'una major evaporació contribuirà a un augment de l'albedo. El problema és de difícil predicció ja que, com es veu, hi ha retroalimentacions positives i negatives.

El debat sobre les possibilitats del ser humà d'enfrontar-se a aquesta situació pot completar el quadre d'anàlisis proposades per a desenvolupar el tema del curs. Encara que, com cada any, les propostes ací plantejades solament són això, propostes, i els diferents departaments orientaran en el sentit que decidisquen més oportú el desenvolupament del tema proposat. Els professors poden fer suggeriments sobre activitats o temes relacionats. Posted by labrandero at 2:42 PM EDT

¿ESTEM EN CRISI? 

 

Curs 2008/2009

 

INTRODUCCIÓ

 

El tema interdisciplinar triat pels membres de la comunitat escolar a través de la COCOPE, és el de la crisi amb interrogant. Com ja és tradicional, aquest concepte deu entendre's en sentit ampli, per a donar cabuda a la col·laboració de tots els departaments didàctics del centre. Abans de continuar amb aquest document orientatiu convindria precisar el per quins'ha triat un tema com aquest. 

 

L'ensenyament reglat té els seus objectius i currículum establits d'acord a les necessitats del sistema educatiu. És de suposar que quan es produeixen fets tan importants com el de la crisi global que ens afecta, la qual per la seua actualitat no està inclosa en el currículum, aquest tema es tracta d'alguna manera en les diferents matèries que s'imparteixen en l'Institut. No obstant això, aprofitant que el nostre centre gaudeix per tradició de l'espai de reflexió col·lectiva que suposa aquest projecte interdepartamental  podem donar major rellevància a l'anàlisi conjunta de les qüestions que influeixen en les nostres vides des d'un punt de vista científic i acadèmic. 

 

Per tant  els treballs deuen partir de la pregunta del títol: ¿Estem en crisi? 

 

A tenor dels articles, els informatius i tot un seguit de programes difosos pels mitjans de comunicació de masses, no hi ha dubte: el món està en crisi. Encara que per a alguns les crisis suposen oportunitats. En tots els aspectes, el segle XX entra al XXI en crisi. Les persones, sobretot els intel·lectuals, estan en crisis perquè la seva manera de veure el món a través dels paradigmes tradicionals de les societats occidentals ha esclatat. Són cada vegada menys les persones que creuen en un temps lineal, ascendent i successiu respecte a la relació amb la naturalesa. Hi ha un anàlisi de les societats de tot signe per a coexistir amb el medi ambient i respectar els límits que la naturalesa mateixa ens ha imposat davant els excessos de les societats postindustrials. Però la proximitat als fets ens limita la perspectiva que ens proporcionaria una visió més clara del conjunt i un desenllaç en un sentit o en un altre.

 

LA CRISI I L´HISTÒRIA

 

El que és evident és que vivim un període històric de canvi, de transició cap a algun lloc que encara no coneixem. Els periodistes intenten establir paral·lelismes amb altres situacions similars del passat. Però saben que la Història mai es repeteix amb exactitud. Es pot posar alguns exemples. Quan aquells es refereixen a la crisi econòmica actual assenyalen que és necessari un acord similar al de *Breton *Woods del final de la segona Guerra Mundial. Però si estudiem el context, els actors i la seua representativitat i el repartiment de poder actual,prompte arribem a la conclusió que és difícil extraure una lliçó d'aquells acords històrics. En aquell moment sorgiria amb força el lideratge d'EEUU. Avui aquest aspecte no està tan clar. 

 

 Es pot estudiar la relació de forces entre les nacions en el món actual i analitzar els canvis que s'han produït des de l'establiment de l'ordre mundial al final de la Segona Guerra Mundial en *Breton *Woods. El 26 de novembre a Nova York es reuniran el G-8 i el G-20 per a donar una eixida a la crisi econòmica, realitzades ja les eleccions a EEUU. Aquesta conferència coincideix amb la finalitat del mandat de George Bush. És probable que la nova presidència d'EEUU coincidisca amb el naixement d'un nou ordre mundial. 

 

L´ECONOMIA

 

Des del punt de vista de l'Economia els articles publicats són innombrables. La majoria d'ells estaescrits amb el llenguatge específic de la ciencia el que els fa ininteligibles per a la majoria de les poblacions. Amb un poc d'esforç i dedicació un es va acostumant als conceptes com  "apalancamiento, valors de futur, Ibex, Euribor, les hipoteques subprime, empreses de rating, etc". La gent de cop i volta, ens hem convertit en uns "experts" en termes que abans ni ens preocupaven. 

 

Però al final un es queda amb la sensació de què no sap realment com li va a afectar la crisi, encara que llegint la premsa es trau la conclusió que d'alguna manera ens va a agafar: si som estudiantes no tindrem diners per a pagar la universitat o no trobarem treball-es publica que alguns estudiants que van abandonar els estudis han tornat a les aules quan han perdut l'ocupació- i això cala entre la gent del carrer. Respecte als adults les pors es multipliquen per les responsabilitats assumides: anem a perdre la casa perquè no podrem pagar les hipoteques, no podrem plantar cara als innombrables deutes com les targetes de crèdit, prestams personals, segurs, telèfon- mòbil i fix-  i un llarg etc. 

 

I al final un es pregunta ¿Com ha pogut succeir açò? I se'ns diu que no hi ha diners, que hi ha "un problema de liquiditat". I la següent pregunta és  ¿on estàn tots aqueixos diners? Sembla una bogeria, una aixecada de camisa.  Supose que algun especialista en la matèria ens podrà explicar aquest intricat assumpte. 

 

¿ESTEM EN CRISI?

 

I la pregunta segueix en peu: ¿Estem en crisi? ¿Quin tipus de crisi? I és que la crisi coincideix amb una gran revolució tecnològica que afecta a molts esferes de la vida i que fa entrar en crisis moltes de les nostres conviccions. No és la primera vegada que açò succeeix en la Història. La revolució industrial va ser seguida per la crisi de l'Antic Règim que va donar  lloc a les revolucions burgeses a Europa i la segona revolució industrial per les primeres crisis importants del capitalisme. Sembla ser que aquestes revolucions científiques exigeixen una reordenació de l'economia, de la politica  i de la societat.

 

INTERNET


En la guerra del Golf es va desenvolupar una de les més transcendentals innovacions cientifico-tècniques de la Història de la humanitat iniciada a la fi dels anys seixanta del segle XX : Internet. Aquest  invent  fusionava  altres anteriors com el telègraf, el codi Morse,  el telèfon o la televisió. A través de la fibra òptica es transporta a gran velocitat els bytes. L´imatge, la música, les pel·lícules, els textos o els nombres viatgen a gran velocitat a través dels cables.

 

Internet ha canviat les nostres vides, la forma de comunicar-nos, de comprar la nostra casa, de realitzar operacions bancàries, la forma d'entreteniment i fins i tot de trobar parella. Aquests nous condicionaments han fet entrar en crisis les nostres formes tradicionals de vida. ¿Estem en crisi en aquest aspecte tan important de la nostra existència? ¿És una oportunitat per al'ésser humà de passar a un món millor?  ¿Afavoreix les relacions?  ¿Arriva la cultura a zones llunyanes del planeta avans aïllades?  Es segur que les conseqüències són de tota índole, molt bones y dolentes. 

 

LA REVOLUCIÓ TECNOLOGICA PLICADA A ALTRES ESFERES NO MENYS IMPORTANTS DE LES NOSTRES VIDES I AMB EFECTES SOBRE LES MATEIXES IGUALMENT DECISIVES

 

La Biotecnología

 

La Biotecnologia es desenvolupa i afecta a les nostres vides

Segons el Conveni sobre Diversitat Biològica de 1992, la Biotecnologia podria definir-se com "tota aplicació tecnològica que utilitze sistemes biològics i organismes vius o els seus derivats per a la creació o modificació de productes o processos per a usos específics". El Protocol de Cartagena sobre Seguretat de la Biotecnologia del Conveni sobre la Diversitat Biològica defineix la biotecnologia moderna com l'aplicació de tècniques in vitro d'àcid nucleic, inclosos l'àcid desoxirribonucleico (ADN) recombinat i la injecció directa d'àcid nucleic en cèl·lules o orgánulos o la fusió de cèl·lules més enllà de la família taxonómica que superen les barreres fisiològiques naturals de la reproducció o de la recombinació i que no són tècniques utilitzades en la reproducció i selecció tradicional.

Es especialment usada en agricultura, farmàcia, ciència dels aliments, ciències forestals i medicina. Es desenvolupa en un enfocament multidisciplinario que involucra diverses disciplines i ciències com biologia, bioquímica, genètica, virología, agronomia, enginyeria, física, química, medicina i veterinària entre unes altres. Té gran repercussió en la farmàcia, la medicina, la microbiologia, la ciència dels aliments, la mineria i l'agricultura entre altres camps. 

Però les aplicacions de les Biotecnologia no estan exemptes de polèmica. Des de les publicacions dels primers experiments en enginyeria genètica, en la dècada dels setanta, una enorme controvèrsia es va obrir en el món científic i social d'aquella època. Les perspectives que obrien els nous descobriments variaven des d'un món sense malalties, amb un increïble rendiment agrícola i ramader, tot tipus de nous fàrmacs, fins a un món catastrofista dominat per una minoria desaprensiva.

Enfront dels múltiples beneficis que ofereix aquest camp, es troben alguns problemes que pot presentar l'aplicació de l'Enginyeria Genètica: 

Problemes sanitaris. Poden aparèixer nous microorganismes patògens que provoquen malalties desconegudes, o l'ús de fàrmacs de disseny provoquen efectes secundaris no desitjats.

Problemes ecològics. L'alliberament de nous organismes en l'ambient pot provocar la desaparició d'espècies contra les quals es lluita, amb conseqüències encara desconegudes, ja que compleixen una funció en la cadena trófica de la naturalesa. Es pot pensar en possibles noves contaminacions degudes a un metabolisme incontrolat.

Problemes socials i polítics. Les aplicacions de la Biotecnologia en el camp de la producció industrial, agrícola i ramadera, poden crear diferències encara més grans entre països rics i pobres. El sondeig génico en persones pot dur a conseqüències nefastes en la contractació laboral, per exemple, i atenta contra la intimitat que té dret tota persona.

Problemes ètics i morals. L'experimentació en l'espècie humana pot atemptar contra la dignitat de la mateixa. Poder conèixer i modificar el patrimoni genètic humà pot ser una porta oberta al eugenismo. En el camp de la Teràpia Génica és defensable aquest procediment quan s'utilitze en cèl·lules somátiques per a corregir malalties. En la línia germinal es demana la seua prohibició en tot allò que siga recompondre un programa genètic humà. Els treballs amb embrions humans amb fins purament experimentals es consideren un atemptat a la dignitat de l'espècie humana.

LA CRISI CULTURAL

 

Tal vegada no siguem molt conscients dels canvis culturals que s'han produït ja i que ens afecten creant la consternació col·lectiva. Els nostres fills, els nostres alumnes i les noves generacions en general, han nascut amb les noves tecnologies. Aquestes formen part de la seua vida quotidiana. Encara que  hi ha moltes llars que no s'han sumat a l'era digital. En Espanya suposen el 40% de families no conectades.

 

La comunicació és essencial en el segle XXI i aquest context cal tenir-lo en compte a l'hora d'analitzar l'art que en aquesta centúria es produeix. Els joves es comunican diàriament a través dels missatges instantanis o el correu electrònic, amb amics que resideixen en la seua comunitat o en altres punts del país i de l'estranger, usant en moltes ocasions altra llengua diferent de la materna. Per mitjà d'aquests contactes s'ha desenvolupat una nova cultura de satisfacció immediata de les necessitats de comunicació. Els joves que estudien en l'exterior de les seues comunitats d'origen  es poden comunicar diàriament amb la seua família a través del telèfon, però també a través del correu electrònic o de programes com Skipe.  Abans calia esperar al correu i ser més pacient a l'hora de rebre notícies dels éssers benvolguts. El carter duia i portava notícies de la família, dels amics, dels amants o dels correligionariss. Aqueixa figura amable a la qual Moustaki dedica una de les seues cançons, Le facteur, aisi com l'entranyable carter de Pablo Neruda s'ha convertit en una mica del passat. Avui els carters porten sobretot propaganda o correspondència dels bancs.

 

Els canvis culturals són de gran magnitud. Tenim al nostre abast instruments molt potents per a deenvolupar els nostres coneixements amb facilitat. Se m'ocorre, per exemple, Google Earth, programa que ens permet localitzar un punt exacte del planeta en un temps rècord. En moltes ocasions la tecnologia comporta canvis que no són tan beneficiosos i que canvien la nostra forma de relacionar-nos amb les empreses de les quals som clients o amb els proveïdors de serveis. Són els ja famosos telèfons en els quals un autòmat ens dirigeix per a arribar al departament amb el qual volem comunicar-nos: si vol parlar amb atenció al client marque 1, noves altes marque 2 i així successivament. Per als nostres alumnes i alumnes és conegut Enjuto Mojamuto i les seues famoses paròdies referents a aquestes temes.  


LA MÚSICA I EL CINEMA

Els canvis se succeeixen vertiginosament i ens submergeixen en el canvi sense que ens adonem. L'entreteniment es refugia en les llars, els cinemes redueixen els seus espectadors, els concerts- llevat de els grans esdeveniments o les festes populars- es limiten als pubs. D´aquesta manera si ens acostem al món de la música o el vídeo ens trobem amb el desconcert general. Ningú sap què és el que cal fer. Les empreses s'aferren al passat intentant posar portes al camp. Però el que no està clar és que el món creatiu estiga en crisi.I no és d'estranyar aquest augment de persones dedicades a les activitats artístiques en un món en el qual, com a conseqüència de l'aplicació de les noves tecnologies, molts dels treballs tradicionals desapareixen. Es diu que cal organitzar la societat de l'oci, però encara no hi ha senyals de tal fet

En açò la tecnologia pot ajudar molt. Abans, l'expressió artística, a part de talent, requeria una gran inversió en temps i dedicació per a adquirir una tècnica. En música, per exemple, el compositor i l'instrumentista necessitaven moltes hores diàries de pràctica durant molts anys per a accedir i mantenir un grau acceptable de destresa i coneixement dels instruments. A partir d'ara, en canvi, l'expressió musical va a resultar molt més assequible gràcies a la nova tecnologia.

L'exploració de noves possibilitats també es facilita enormement. En el passat, cap compositor va poder somiar amb la possibilitat de disposar de tota una orquestra filarmónica virtual per a avaluar incansablement el resultat de diferents combinacions i arranjaments. 

Com a conseqüència de la superproducció artística proliferen artistes que ofereixen de forma gratuïta el seu treball, en la xarxa, però també en el món real. La paraula GRATIS o FREE és la qual més triomfa. I no és d'estranyar, hi ha molts ciutadans del planeta que ofereixen gratis el seu treball a la Internet. Açò va a obligar a les empreses tradicionals a elevar molt la qualitat dels productes si volen sobreviure. Ja no val qualsevol cosa si es vol mantenir preus elevats.  De totes maneres el valor d'un producte depèn del temps emprat en la seua realització. A la llarga els preus han d'acomodar-se al valor. 

LES ARTES PLASTIQUES

El arte del segle XXI es digital. És el segle de la generalització del disseny i de l'eclosió de la novetat. El disseny adquireix protagonisme perquè la seua estructura es relaciona perfectament amb la novetat que introduce constantment la nostra societat.La novetat és un concepte relatiu que depèn d'allò que ja es coneix i d'allò un altre que encara es desconeix.  A causa de aquesta naturalesa, el disseny, encaixa perfectament en un món en transició. Les noves tecnologies ofereixen un instrument potent per a la creació i difusió dels projectes del dissenyador. 

Hem de canviar el paradigma per a adaptar-lo al nou context. El món del videojoc assalta les pantalles del cinema al mateix temps que músics i artistes procedents de l'àmbit tradicional comencen a col·laborar en aquest món de l'entreteniment.  Fins a fa poc, els artistes formaven un grup molt reduït. Però ja ha començat a créixer exponencialment i, durant el segle XXI, es va a expandir molt més. No serà tant perquè tot el món es dedique a l'art, sinó perquè cada vegada haurà més gent que compatibilitzarà la seua ocupació o la seua professió amb l'expressió artística. 
D'altra banda la tecnologia facilita així mateix la difusió de l'obra i la formació d'audiències. Cal tenir en compte que totes aqueixes tecnologies van a evolucionar a gran velocitat i potenciaran molt més la generació i la intensitat de la producció artística. 

També el pintor, l'escultor, el director i l'arquitecte poden explorar i experimentar les seues idees en forma virtual abans de començar a treballar amb els materials definitius. 

LA LITERATURA

També l'escriptor va a trobar en la nova tecnologia una gran ajuda. Disposa de processadors de text amb una gran quantitat d'ajudes contextuals que li estalvien les tares més mecàniques i li permeten concentrar-se en el més essencial. En la xarxa va a trobar amb major facilitat tota la informació que necessita per a les seues obres, tant de llocs, com d'escriptors, biblioteques, periòdics, *etc.Però també un lloc de difusió per al seu treball.

LA CRISI SOCIAL :

La societat de l´informació. En la societat de la informació ja no s'aprèn per a tota la vida, s'aprèn tota la vida. Així resen molts dels programes d'educació i aquest es el nostre repte.

Els canvis econòmics, tècnics i culturals del nou segle comporten així mateix canvis en l'organització social. La societat del segle XXI no solament és la societat de la informació, dels canvis en la família patriarcal i de les societats multiculturals. Aquesta nova situació requereix una adaptació no sempre exempta de conflictes com podem observar diàriament a través de la informació dels mitjans de masses.

El ciutadà del segle XXImés facilitats de participació que el del segle XX. L'associacionisme es desenvolupa, però les noves tecnologies aporten noves formes de relació impensables en el passat. Al esforç col·lectiu per a assumir tots els processos de canvi assenyalats s'ha sumat la crisi econòmica que patim. En un món globalitzat els fenòmens adquireixen dimensió planetària. Les reaccions doncs solen ser també globals. A través de la xarxa les iniciatives s'estenen a nivell mundial. Posem algú exemple: 

Amb la crisi, els ciutadans s'organitzen per a intercanviar objectes. Proliferen les webs que serveixen d'enllaç entre les persones i que a més informen d'espectacles gratuïts, biblioteques virtuals i fins i tot per als més necessitats el que s'ha denominat com la forma d'obtenir aliments reciclats. Les següents webs proporcionades pel diari Público són un exemple d'aquestatendència que cobra impuls amb la crisi: www.favorbuy.com , www.sindinero.org, www.menudapuja.com , www.Bdtmadrid.org www.*Muestrasgratis.com, www.*Truekalo.*com, www.Canbia.és,, www.Esp.*hospitalityclub.*org 

 

EL CAMVI CLIMÀTIC

 

Un altre dels canvis als quals ens enfrontem en el segle XXI és el climàtic.  

Un canvi climàtic és qualsevol variació global del clima de la Terra ja siga per causes natural o humanes inflouint sobre tots els paràmetres climàtics, temperatura, precipitacions i nuvolositat. El clima d'un planeta depèn tant de la posició astronòmica com de la composicó de l'atmosfera i un petit canvi en aquestes condicions pot alterar la situació ecològica del planeta. Acutualment es parla d'un canvi climàtic produit per l'home i el consum excessiu que fa sobre els recursos naturals.

Durant les últimes dècades els mesuraments en les diferents estacions meteorològiques indiquen que el planeta s'està escalfant. Els últims 10 anys han sigut els més calorosos des que es porten registres, i els científics anuncien que en el futur seran encara més calents. La majoria dels experts estan d'acord amb què els humans exerceixen un impacte directe sobre aquest procés d'escalfament, generalment conegut com a efecte hivernacle. A mesura que el planeta s'escalfa, els casquets polars es fonen. Atès que la neu té un elevat albedo torna la major part de radiació que incideix sobre ella a l'espai. La disminució dels casquets també afectarà perquè l'albedo terrestre farà que la Terra s'escalfi encara més. L'escalfament global també ocasionarà que s' evapori més aigua dels oceans. El vapor d'aigua actua com un gas hivernacle. Així, hi haurà un major escalfament. Això produeix el que s'anomena efecte amplificador. De la mateixa manera, un augment de la nuvolositat a causa d'una major evaporació contribuirà a un augment de l'albedo. El problema és de difícil predicció ja que, com es veu, hi ha retroalimentacions positives i negatives.

El debat sobre les possibilitats del ser humà d'enfrontar-se a aquesta situació pot completar el quadre d'anàlisis proposades per a desenvolupar el tema del curs. Encara que, com cada any, les propostes ací plantejades solament són això, propostes, i els diferents departaments orientaran en el sentit que decidisquen més oportú el desenvolupament del tema proposat. Els professors poden fer suggeriments sobre activitats o temes relacionats. 


Posted by labrandero at 2:11 PM EDT

¿ESTEM EN CRISI? 

 

Curs 2008/2009

 

INTRODUCCIÓ

 

El tema interdisciplinar triat pels membres de la comunitat escolar a través de la COCOPE, és el de la crisi amb interrogant. Com ja és tradicional, aquest concepte deu entendre's en sentit ampli, per a donar cabuda a la col·laboració de tots els departaments didàctics del centre. Abans de continuar amb aquest document orientatiu convindria precisar el per quins'ha triat un tema com aquest. 

 

L'ensenyament reglat té els seus objectius i currículum establits d'acord a les necessitats del sistema educatiu. És de suposar que quan es produeixen fets tan importants com el de la crisi global que ens afecta, la qual per la seua actualitat no està inclosa en el currículum, aquest tema es tracta d'alguna manera en les diferents matèries que s'imparteixen en l'Institut. No obstant això, aprofitant que el nostre centre gaudeix per tradició de l'espai de reflexió col·lectiva que suposa aquest projecte interdepartamental podem donar major rellevància a l'anàlisi conjunta de les qüestions que influeixen en les nostres vides des d'un punt de vista científic i acadèmic. 

 

Per tant  els treballs deuen partir de la pregunta del títol: ¿Estem en crisi? 

 

A tenor dels articles, els informatius i tot un seguit de programes difosos pels mitjans de comunicació de masses, no hi ha dubte: el món està en crisi. Encara que per a alguns les crisis suposen oportunitats. En tots els aspectes, el segle XX entra al XXI en crisi. Les persones, sobretot els intel·lectuals, estan en crisis perquè la seva manera de veure el món a través dels paradigmes tradicionals de les societats occidentals ha esclatat. Són cada vegada menys les persones que creuen en un temps lineal, ascendent i successiu respecte a la relació amb la naturalesa. Hi ha un anàlisi de les societats de tot signe per a coexistir amb el medi ambient i respectar els límits que la naturalesa mateixa ens ha imposat davant els excessos de les societats postindustrials. Però la proximitat als fets ens limita la perspectiva que ens proporcionaria una visió més clara del conjunt i un desenllaç en un sentit o en un altre.

 

LA CRISI I L´HISTÒRIA

 

El que és evident és que vivim un període històric de canvi, de transició cap a algun lloc que encara no coneixem. Els periodistes intenten establir paral·lelismes amb altres situacions similars del passat. Però saben que la Història mai es repeteix amb exactitud. Es pot posar alguns exemples. Quan aquells es refereixen a la crisi econòmica actual assenyalen que és necessari un acord similar al de *Breton *Woods del final de la segona Guerra Mundial. Però si estudiem el context, els actors i la seua representativitat i el repartiment de poder actual,prompte arribem a la conclusió que és difícil extraure una lliçó d'aquells acords històrics. En aquell moment sorgiria amb força el lideratge d'EEUU. Avui aquest aspecte no està tan clar. 

 

 Es pot estudiar la relació de forces entre les nacions en el món actual i analitzar els canvis que s'han produït des de l'establiment de l'ordre mundial al final de la Segona Guerra Mundial en *Breton *Woods. El 26 de novembre a Nova York es reuniran el G-8 i el G-20 per a donar una eixida a la crisi econòmica, realitzades ja les eleccions a EEUU. Aquesta conferència coincideix amb la finalitat del mandat de George Bush. És probable que la nova presidència d'EEUU coincidisca amb el naixement d'un nou ordre mundial. 

 

L´ECONOMIA

 

Des del punt de vista de l'Economia els articles publicats són innombrables. La majoria d'ells estaescrits amb el llenguatge específic de la ciencia el que els fa ininteligibles per a la majoria de les poblacions. Amb un poc d'esforç i dedicació un es va acostumant als conceptes com  "apalancamiento, valors de futur, Ibex, Euribor, les hipoteques subprime, empreses de rating, etc". La gent de cop i volta, ens hem convertit en uns "experts" en termes que abans ni ens preocupaven. 

 

Però al final un es queda amb la sensació de què no sap realment com li va a afectar la crisi, encara que llegint la premsa es trau la conclusió que d'alguna manera ens va a agafar: si som estudiantes no tindrem diners per a pagar la universitat o no trobarem treball-es publica que alguns estudiants que van abandonar els estudis han tornat a les aules quan han perdut l'ocupació- i això cala entre la gent del carrer. Respecte als adults les pors es multipliquen per les responsabilitats assumides: anem a perdre la casa perquè no podrem pagar les hipoteques, no podrem plantar cara als innombrables deutes com les targetes de crèdit, prestams personals, segurs, telèfon- mòbil i fix-  i un llarg etc. 

 

I al final un es pregunta ¿Com ha pogut succeir açò? I se'ns diu que no hi ha diners, que hi ha "un problema de liquiditat". I la següent pregunta és  ¿on estàn tots aqueixos diners? Sembla una bogeria, una aixecada de camisa.  Supose que algun especialista en la matèria ens podrà explicar aquest intricat assumpte. 

 

¿ESTEM EN CRISI?

 

I la pregunta segueix en peu: ¿Estem en crisi? ¿Quin tipus de crisi? I és que la crisi coincideix amb una gran revolució tecnològica que afecta a molts esferes de la vida i que fa entrar en crisis moltes de les nostres conviccions. No és la primera vegada que açò succeeix en la Història. La revolució industrial va ser seguida per la crisi de l'Antic Règim que va donar  lloc a les revolucions burgeses a Europa i la segona revolució industrial per les primeres crisis importants del capitalisme. Sembla ser que aquestes revolucions científiques exigeixen una reordenació de l'economia, de la politica  i de la societat.

 

INTERNET


En la guerra del Golf es va desenvolupar una de les més transcendentals innovacions cientifico-tècniques de la Història de la humanitat iniciada a la fi dels anys seixanta del segle XX : Internet. Aquest  invent  fusionava  altres anteriors com el telègraf, el codi Morse,  el telèfon o la televisió. A través de la fibra òptica es transporta a gran velocitat els bytes. L´imatge, la música, les pel·lícules, els textos o els nombres viatgen a gran velocitat a través dels cables.

 

Internet ha canviat les nostres vides, la forma de comunicar-nos, de comprar la nostra casa, de realitzar operacions bancàries, la forma d'entreteniment i fins i tot de trobar parella. Aquests nous condicionaments han fet entrar en crisis les nostres formes tradicionals de vida. ¿Estem en crisi en aquest aspecte tan important de la nostra existència? ¿És una oportunitat per al'ésser humà de passar a un món millor?  ¿Afavoreix les relacions?  ¿Arriva la cultura a zones llunyanes del planeta avans aïllades?  Es segur que les conseqüències són de tota índole, molt bones y dolentes. 

 

LA REVOLUCIÓ TECNOLOGICA PLICADA A ALTRES ESFERES NO MENYS IMPORTANTS DE LES NOSTRES VIDES I AMB EFECTES SOBRE LES MATEIXES IGUALMENT DECISIVES

 

La Biotecnología

 

La Biotecnologia es desenvolupa i afecta a les nostres vides

Segons el Conveni sobre Diversitat Biològica de 1992, la Biotecnologia podria definir-se com "tota aplicació tecnològica que utilitze sistemes biològics i organismes vius o els seus derivats per a la creació o modificació de productes o processos per a usos específics". El Protocol de Cartagena sobre Seguretat de la Biotecnologia del Conveni sobre la Diversitat Biològica defineix la biotecnologia moderna com l'aplicació de tècniques in vitro d'àcid nucleic, inclosos l'àcid desoxirribonucleico (ADN) recombinat i la injecció directa d'àcid nucleic en cèl·lules o orgánulos o la fusió de cèl·lules més enllà de la família taxonómica que superen les barreres fisiològiques naturals de la reproducció o de la recombinació i que no són tècniques utilitzades en la reproducció i selecció tradicional.

Es especialment usada en agricultura, farmàcia, ciència dels aliments, ciències forestals i medicina. Es desenvolupa en un enfocament multidisciplinario que involucra diverses disciplines i ciències com biologia, bioquímica, genètica, virología, agronomia, enginyeria, física, química, medicina i veterinària entre unes altres. Té gran repercussió en la farmàcia, la medicina, la microbiologia, la ciència dels aliments, la mineria i l'agricultura entre altres camps. 

Però les aplicacions de les Biotecnologia no estan exemptes de polèmica. Des de les publicacions dels primers experiments en enginyeria genètica, en la dècada dels setanta, una enorme controvèrsia es va obrir en el món científic i social d'aquella època. Les perspectives que obrien els nous descobriments variaven des d'un món sense malalties, amb un increïble rendiment agrícola i ramader, tot tipus de nous fàrmacs, fins a un món catastrofista dominat per una minoria desaprensiva.

Enfront dels múltiples beneficis que ofereix aquest camp, es troben alguns problemes que pot presentar l'aplicació de l'Enginyeria Genètica: 

Problemes sanitaris. Poden aparèixer nous microorganismes patògens que provoquen malalties desconegudes, o l'ús de fàrmacs de disseny provoquen efectes secundaris no desitjats.

Problemes ecològics. L'alliberament de nous organismes en l'ambient pot provocar la desaparició d'espècies contra les quals es lluita, amb conseqüències encara desconegudes, ja que compleixen una funció en la cadena trófica de la naturalesa. Es pot pensar en possibles noves contaminacions degudes a un metabolisme incontrolat.

Problemes socials i polítics. Les aplicacions de la Biotecnologia en el camp de la producció industrial, agrícola i ramadera, poden crear diferències encara més grans entre països rics i pobres. El sondeig génico en persones pot dur a conseqüències nefastes en la contractació laboral, per exemple, i atenta contra la intimitat que té dret tota persona.

Problemes ètics i morals. L'experimentació en l'espècie humana pot atemptar contra la dignitat de la mateixa. Poder conèixer i modificar el patrimoni genètic humà pot ser una porta oberta al eugenismo. En el camp de la Teràpia Génica és defensable aquest procediment quan s'utilitze en cèl·lules somátiques per a corregir malalties. En la línia germinal es demana la seua prohibició en tot allò que siga recompondre un programa genètic humà. Els treballs amb embrions humans amb fins purament experimentals es consideren un atemptat a la dignitat de l'espècie humana.

LA CRISI CULTURAL

 

Tal vegada no siguem molt conscients dels canvis culturals que s'han produït ja i que ens afecten creant la consternació col·lectiva. Els nostres fills, els nostres alumnes i les noves generacions en general, han nascut amb les noves tecnologies. Aquestes formen part de la seua vida quotidiana. Encara que  hi ha moltes llars que no s'han sumat a l'era digital. En Espanya suposen el 40% de families no conectades.

 

La comunicació és essencial en el segle XXI i aquest context cal tenir-lo en compte a l'hora d'analitzar l'art que en aquesta centúria es produeix. Els joves es comunican diàriament a través dels missatges instantanis o el correu electrònic, amb amics que resideixen en la seua comunitat o en altres punts del país i de l'estranger, usant en moltes ocasions altra llengua diferent de la materna. Per mitjà d'aquests contactes s'ha desenvolupat una nova cultura de satisfacció immediata de les necessitats de comunicació. Els joves que estudien en l'exterior de les seues comunitats d'origen  es poden comunicar diàriament amb la seua família a través del telèfon, però també a través del correu electrònic o de programes com Skipe.  Abans calia esperar al correu i ser més pacient a l'hora de rebre notícies dels éssers benvolguts. El carter duia i portava notícies de la família, dels amics, dels amants o dels correligionariss. Aqueixa figura amable a la qual Moustaki dedica una de les seues cançons, Le facteur, aisi com l'entranyable carter de Pablo Neruda s'ha convertit en una mica del passat. Avui els carters porten sobretot propaganda o correspondència dels bancs.

 

Els canvis culturals són de gran magnitud. Tenim al nostre abast instruments molt potents per a deenvolupar els nostres coneixements amb facilitat. Se m'ocorre, per exemple, Google Earth, programa que ens permet localitzar un punt exacte del planeta en un temps rècord. En moltes ocasions la tecnologia comporta canvis que no són tan beneficiosos i que canvien la nostra forma de relacionar-nos amb les empreses de les quals som clients o amb els proveïdors de serveis. Són els ja famosos telèfons en els quals un autòmat ens dirigeix per a arribar al departament amb el qual volem comunicar-nos: si vol parlar amb atenció al client marque 1, noves altes marque 2 i així successivament. Per als nostres alumnes i alumnes és conegut Enjuto Mojamuto i les seues famoses paròdies referents a aquestes temes.  

 

LA MÚSICA I EL CINEMA

Els canvis se succeeixen vertiginosament i ens submergeixen en el canvi sense que ens adonem. L'entreteniment es refugia en les llars, els cinemes redueixen els seus espectadors, els concerts- llevat de els grans esdeveniments o les festes populars- es limiten als pubs. D´aquesta manera si ens acostem al món de la música o el vídeo ens trobem amb el desconcert general. Ningú sap què és el que cal fer. Les empreses s'aferren al passat intentant posar portes al camp. Però el que no està clar és que el món creatiu estiga en crisi.I no és d'estranyar aquest augment de persones dedicades a les activitats artístiques en un món en el qual, com a conseqüència de l'aplicació de les noves tecnologies, molts dels treballs tradicionals desapareixen. Es diu que cal organitzar la societat de l'oci, però encara no hi ha senyals de tal fet

En açò la tecnologia pot ajudar molt. Abans, l'expressió artística, a part de talent, requeria una gran inversió en temps i dedicació per a adquirir una tècnica. En música, per exemple, el compositor i l'instrumentista necessitaven moltes hores diàries de pràctica durant molts anys per a accedir i mantenir un grau acceptable de destresa i coneixement dels instruments. A partir d'ara, en canvi, l'expressió musical va a resultar molt més assequible gràcies a la nova tecnologia.

L'exploració de noves possibilitats també es facilita enormement. En el passat, cap compositor va poder somiar amb la possibilitat de disposar de tota una orquestra filarmónica virtual per a avaluar incansablement el resultat de diferents combinacions i arranjaments. 

Com a conseqüència de la superproducció artística proliferen artistes que ofereixen de forma gratuïta el seu treball, en la xarxa, però també en el món real. La paraula GRATIS o FREE és la qual més triomfa. I no és d'estranyar, hi ha molts ciutadans del planeta que ofereixen gratis el seu treball a la Internet. Açò va a obligar a les empreses tradicionals a elevar molt la qualitat dels productes si volen sobreviure. Ja no val qualsevol cosa si es vol mantenir preus elevats.  De totes maneres el valor d'un producte depèn del temps emprat en la seua realització. A la llarga els preus han d'acomodar-se al valor. 

LES ARTES PLASTIQUES

El arte del segle XXI es digital. És el segle de la generalització del disseny i de l'eclosió de la novetat. El disseny adquireix protagonisme perquè la seua estructura es relaciona perfectament amb la novetat que introduce constantment la nostra societat.La novetat és un concepte relatiu que depèn d'allò que ja es coneix i d'allò un altre que encara es desconeix.  A causa de aquesta naturalesa, el disseny, encaixa perfectament en un món en transició. Les noves tecnologies ofereixen un instrument potent per a la creació i difusió dels projectes del dissenyador. 

Hem de canviar el paradigma per a adaptar-lo al nou context. El món del videojoc assalta les pantalles del cinema al mateix temps que músics i artistes procedents de l'àmbit tradicional comencen a col·laborar en aquest món de l'entreteniment.  Fins a fa poc, els artistes formaven un grup molt reduït. Però ja ha començat a créixer exponencialment i, durant el segle XXI, es va a expandir molt més. No serà tant perquè tot el món es dedique a l'art, sinó perquè cada vegada haurà més gent que compatibilitzarà la seua ocupació o la seua professió amb l'expressió artística. 
D'altra banda la tecnologia facilita així mateix la difusió de l'obra i la formació d'audiències. Cal tenir en compte que totes aqueixes tecnologies van a evolucionar a gran velocitat i potenciaran molt més la generació i la intensitat de la producció artística. 

També el pintor, l'escultor, el director i l'arquitecte poden explorar i experimentar les seues idees en forma virtual abans de començar a treballar amb els materials definitius. 

LA LITERATURA

També l'escriptor va a trobar en la nova tecnologia una gran ajuda. Disposa de processadors de text amb una gran quantitat d'ajudes contextuals que li estalvien les tares més mecàniques i li permeten concentrar-se en el més essencial. En la xarxa va a trobar amb major facilitat tota la informació que necessita per a les seues obres, tant de llocs, com d'escriptors, biblioteques, periòdics, *etc.Però també un lloc de difusió per al seu treball.

LA CRISI SOCIAL :

 

La societat de l´informació. En la societat de la informació ja no s'aprèn per a tota la vida, s'aprèn tota la vida. Així resen molts dels programes d'educació i aquest es el nostre repte.

Els canvis econòmics, tècnics i culturals del nou segle comporten així mateix canvis en l'organització social. La societat del segle XXI no solament és la societat de la informació, dels canvis en la família patriarcal i de les societats multiculturals. Aquesta nova situació requereix una adaptació no sempre exempta de conflictes com podem observar diàriament a través de la informació dels mitjans de masses.

El ciutadà del segle XXImés facilitats de participació que el del segle XX. L'associacionisme es desenvolupa, però les noves tecnologies aporten noves formes de relació impensables en el passat. Al esforç col·lectiu per a assumir tots els processos de canvi assenyalats s'ha sumat la crisi econòmica que patim. En un món globalitzat els fenòmens adquireixen dimensió planetària. Les reaccions doncs solen ser també globals. A través de la xarxa les iniciatives s'estenen a nivell mundial. Posem algú exemple: 

Amb la crisi, els ciutadans s'organitzen per a intercanviar objectes. Proliferen les webs que serveixen d'enllaç entre les persones i que a més informen d'espectacles gratuïts, biblioteques virtuals i fins i tot per als més necessitats el que s'ha denominat com la forma d'obtenir aliments reciclats. Les següents webs proporcionades pel diari Público són un exemple d'aquestatendència que cobra impuls amb la crisi: www.*favorbuy.*com , www.*sindinero.*org, www.*menudapuja.*com , www.*Bdtmadrid.*org, www.*Muestrasgratis.*com, www.*Truekalo.*com, www.Canbia.és,, www.Esp.*hospitalityclub.*org 

 

EL CAMVI CLIMATIC

 


Un altre dels canvis als quals ens enfrontem en el segle XXI és el climàtic.

 

 

Mapa de temperatures terrestres

Un canvi climàtic és qualsevol variació global del clima de la Terra ja sigui per causes natural o humanes inflouint sobre tots els paràmetres climàtics, temperatura, precipitacions i nuvolositat. El clima d'un planeta depèn tant de la posició astronòmica com de la composicó de l'atmosfera i un petit canvi en aquestes condicions pot alterar la situació ecològica del planeta. Acutualment es parla d'un canvi climàtic produit per l'home i el consum excessiu que fa sobre els recursos naturals.

Durant les últimes dècades els mesuraments en les diferents estacions meteorològiques indiquen que el planeta s'està escalfant. Els últims 10 anys han sigut els més calorosos des que es porten registres, i els científics anuncien que en el futur seran encara més calents. La majoria dels experts estan d'acord amb què els humans exerceixen un impacte directe sobre aquest procés d'escalfament, generalment conegut com a efecte hivernacle. A mesura que el planeta s'escalfa, els casquets polars es fonen. Atès que la neu té un elevat albedo torna la major part de radiació que incideix sobre ella a l'espai. La disminució dels casquets també afectarà perquè l'albedo terrestre farà que la Terra s'escalfi encara més. L'escalfament global també ocasionarà que s' evapori més aigua dels oceans. El vapor d'aigua actua com un gas hivernacle. Així, hi haurà un major escalfament. Això produeix el que s'anomena efecte amplificador. De la mateixa manera, un augment de la nuvolositat a causa d'una major evaporació contribuirà a un augment de l'albedo. El problema és de difícil predicció ja que, com es veu, hi ha retroalimentacions positives i negatives.

 

El debat sobre les possibilitats del ser humà d'enfrontar-se a aquesta situació pot completar el quadre d'anàlisis proposades per a desenvolupar el tema del curs. Encara que, com cada any, les propostes ací plantejades solament són això, propostes, i els diferents departaments orientaran en el sentit que decidisquen més oportú el desenvolupament del tema proposat.


Els professors poden fer suggeriments sobre activitats o temes relacionats.Posted by labrandero at 1:49 PM EDT
la crisi

hernansalamanco01al6.jpg

 

¿ESTEM EN CRISI? 

Curs 2008/2009. 

El 
tema interdisciplinar triat pels membres de la comunitat escolar a través de la *COCOPE, és el de la crisi amb interrogant. Com ja és tradicional, aquest concepte deu entendre's en sentit ampli, per a donar cabuda a la col·laboració de tots els departaments didàctics del centre.
Abans de continuar amb aquest document orientatiu convindria precisar el per quins'ha triat un tema com aquestL'ensenyament reglat té els seus objectius i currículum establits d'acord a les necessitats del sistema educatiu. És de suposar que quan es produeixen fets tan importants com el dela suposada crisi que ens afecta, la qual per la seua actualitat no està inclosa en el currículum, aquest tema es tracta d'alguna manera en les diferents matèries que s'imparteixen en l'Institut. No obstant això, aprofitant que el nostre centre gaudeix per tradició de l'espai de reflexió col·lectiva que suposa aquest projecte *interdepartamental podem donar major rellevància a l'anàlisi conjunta de les qüestions que influeixen en lesnostres vides des d'un punt de vista científic i acadèmic. 
Per tant  els treballs deuen partir de la pregunta del títol: Estem en crisi? A tenor dels articles, 
els informatius i tot un seguit de programes difosos pels mitjans de comunicació de masses, no hi ha dubte: el món està en crisi. Encara que per a alguns les crisis suposen oportunitats. Etots els aspectes, el segle XX entra al XXI en crisi. Les persones, almenys els intel·lectuals, estan en crisis perquè la seva manera de veure el món a través dels paradigmes tradicionals de les societats occidentals ha esclatat. Són cada vegada menys les persones que creuen en un temps lineal, ascendent i successiu respecte a la relació amb la naturalesa. Hi ha un anàlisi de les societats de tot signe per a coexistir amb el medi ambient i respectar els límits que la naturalesa mateixa ens ha imposat davant els excessos de les societats postindustrialsPerò la proximitat als fets ens limita la perspectiva que ens proporcionaria una visió més clara del conjunt i sobretot un desenllaç en un sentit o en un altre.
 
LA CRISI I L´HISTÒRIA
 
El que és evident és que vivim un període històric de canvi, de transició cap a algun lloc queencara no coneixem. Els historiadors intenten establir paral·lelismes amb altres situacions similars del passat. Però saben que la Història mai es repeteix amb exactitud. Es pot posaralguns exemples. Quan es refereixen a la crisi econòmica actual s'assenyala que és necessari un acord similar al de *Breton *Woods del final de la segona Guerra Mundial. Però si estudiem el context, els actors i la seua representativitat i el repartiment de poder actual,prompte arribem a la conclusió que és difícil extraure una lliçó d'aquells acords històrics. Enaquell moment sorgiria amb força el lideratge d'EEUU. Avui aquest aspecte no està tan clar. Però tampoc es tracta d'aventurar resultatsSolament assenyalar que les diferèncieshistòriques són importants. Des d'
aquest punt de vista de l'Economia els articles publicats són innombrables. La majoria d'ells escrits amb el llenguatge específic de la matèria el que les allunya lacomprensió de la majoria de les poblacions. Amb un poc d'esforç i dedicació un es va acostumant als conceptes: *apalancamientovalors de futur, Ibex, el *Euriborleshipoteques "*subprime, empreses de *rating, etc. La gent de cop i volta, ens hem convertit en uns "experts" en termes que abans ni ens preocupaven. Però al final 
un es queda amb la sensació de què no sap realment com li va a afectar lacrisi, encara que llegint la premsa es trau la conclusió que d'alguna manera ens va a agafar: si som estudiantes no tindrem diners per a pagar la universitat o no trobem treball-espublica que alguns estudiants que van abandonar els estudis han tornat a les aules quan han perdut l'ocupació-. Respecte als adults les pors es multipliquen per les responsabilitats assumides: anem a perdre la casa perquè no podrem pagar les hipoteques, no podrem plantar cara als innombrables deutes com les targetes de crèdit, vam prestar personals,segurs, telèfon mòbil i fix i un llarg etc. I al final 
un es pregunta Com ha pogut succeir açò? I se'ns diu que no hi ha diners, que hi ha "un problema de liquiditat". I la següent pregunta és I on està tot aqueixos diners?Sembla una bogeria. Supose que algun especialista en la matèria ens podrà explicar aquestintricat assumpte. La pregunta segueix en peus Estem en crisi? Quin tipus de crisi? En la guerra del Golf es va desenvolupar una de les més transcendentals innovacions cientificotècniques de la Història de la humanitat: Internet. Internet fusionava altres invents anteriors com el telègraf, el codi*Morse, el telèfon o la TV. A través de la fibra òptica transporta a gran velocitat els *bytesInternet ha canviat 
les nostres vides, la forma de comunicar-nos, de cercar pis, de realitzar operacions bancàries, la forma d'entreteniment i fins i tot de trobar parellaAquests nous condicionaments han fet entrar en crisis les nostres formes tradicionals de vida. estem en crisi en aquest aspecte tan important de la nostra existència? És una oportunitat per al'ésser humà de passar a un món millorAfavoreix les relacionsDuu la cultura a zones llunyanes del planeta ens aïllades? Tampoc es tracta de decidir en aquest document, peròsegur que les conseqüències són de tota índole. Però Internet no és 
l'única revolució tecnològica a la qual assistim, ni l'única que creapolèmicaLa ciència es desenvolupa en camps de la Biologia i la Medicina, amb eldesenvolupament de les cèl·lules mare. 

Tal vegada no siguem molt conscients dels canvis culturals que s'han produït ja i que ens afecten creant la consternació col·lectiva. Els nostres fills, els nostres alumnes i les noves generacions en general, han nascut amb les noves tecnologies. Aquestes formen part de la seua vida quotidiana. Encara que  hi ha moltes llars que no s'han sumat a l'era digital- el 40% dels espanyols- els joves es comunican diàriament a través dels missatges instantanis o el correu electrònic, amb amics que resideixen en la seua comunitat o en altres punts del país i de l'estranger, usant en moltes ocasions altra llengua diferent de la materna. 


Per mitjà d'aquests contactes s'ha desenvolupat una nova cultura de satisfacció immediata de les necessitats de comunicació. Prenguem com exemple al fill o la filla que ix a estudiar fora del seu país. Aquests es poden comunicar diàriament amb la seua família no solament a través del telèfon, sinó també a través del correu electrònic o de programes com SkipeLa figura del carter es converteix en romàntica. Abans calia esperar al correu i ser més pacient a l'hora de rebre notícies dels éssers benvolguts. El carter duia i portava notícies de la família, dels amics, dels amants, dels correligionarisAqueixa figura amable a la qual *Moustaki dedica una de les seues cançons, o l'entranyable carter de Pablo Neruda o aqueix carter que sempre crida dues vegades, s'ha convertit en una mica del passat. Avui els carters porten correspondència dels bancs. 

Els canvis culturals són de gran magnitud. Tenim al nostre abast instruments molt potents per a deenvolupar els nostres coneixements. Se m'ocorre, per exemple, Google *Earthprograma que ens permet localitzar un punt exacte del planeta en un temps rècord. 

Els canvis es produeixen de manera vertiginosa per onsevulla. Si ens acostem al món de la música o el vídeo ens trobem amb el desconcert general. Ningú sap què és el que cal fer. Les empreses s'aferren al passat intentant posar portes al camp. Però el que no està clar és que el món creatiu estiga en crisi. Més aviat proliferen artistes que ofereixen de forma gratuïta el seu treball, en la xarxa, però també en el món real. La paraula GRATIS o FREE és la qual més triomfa. I no és d'estranyar, hi ha molts ciutadans del planeta que ofereixen gratis el seu treball a la Internet. Açò va a obligar a les empreses tradicionals a elevar molt la qualitat dels productes si volen sobreviure. Ja no val qualsevol cosa.

LA CRISI SOCIAL

Els ciutadans s'organitzen per a intercanviar objectes. Proliferen les webs que serveixen d'enllaç entre les persones i que a més informen d'espectacles gratuïts, biblioteques virtuals i fins i tot per als més necessitats el que s'ha denominat com la forma d'obtenir aliments reciclats. Les següents webs proporcionades pel diari Público són un exemple d'aquestatendència que cobra impuls amb la crisi: www.*favorbuy.*com , www.*sindinero.*org, www.*menudapuja.*com , www.*Bdtmadrid.*org, www.*Muestrasgratis.*com, www.*Truekalo.*com, www.Canbia.és,, www.Esp.*hospitalityclub.*org 


 

 


Posted by labrandero at 9:42 AM EDT

Newer | Latest | Older